Stort behov for gode løsninger | Eidsiva )
Stort behov for gode løsninger

Økende etterspørsel etter energi og kapasitet har bidratt til at tilknytningskøen hos nettselskaper vokser.

Peak Shaper former fremtidens energisystem gjennom tjenesten som leveres. Tradisjonell utbygging av nettet er tidkrevende, kostbart, og med stadig høyere taktskifte i samfunnets elektrifisering, øker risikoen for feilinvesteringer. Derfor bør norske nettselskap vurderer energilagring som et alternativ til nettforsterkning, noe som også støttes av NVE. Gjennom Peak Shaper tilgjengeliggjør vi batterier for nettselskap og industri på en enkel måte og uten store investeringskostnader. Slik bidrar vi til å løse samfunnets behov for energi på en mer bærekraftig og samfunnsoptimal måte.

Peak Shaper skal være med på å forme nye tankesett og løsninger på dagens kapasitetsproblemer, og derfor er menneskene bak tjenesteleveransen minst like viktig som det fysiske produktet. Vi har unik kunnskap om nettbransjen og nettbatterier, og er av de første i Norge som har erfaring på bruk av store batterier i nett.