Fleksibilitet i hver celle | Eidsiva )
Fleksibilitet i hver celle

Peak Shaper er et alternativ til å forsterke strømnettet.

Vi leier ut store nettbatterier til nettselskap i Norge gjennom fleksible avtaler, og gir nettbransjen et nytt verktøy til å møte den voksende tilknytningskøen i strømnettet der kapasitetsgrensen er nådd/sprengt. Vi bistår gjennom hele prosessen - fra behovsanalyse, detaljprosjektering, installasjon og drift av batteriene.

​​​​​​Peak Shaper spiller på begrepet «Peak Shaving». I tillegg til å referere til det åpenbare i at produktet utnytter spenningsvariasjonene i nettet og omformer belastningskurven, henspiller Peak Shaper til en ny fremtid som skal formes. Vi skal være med på å forme fremtidens nettbransje og deres tankemåter gjennom tjenesten vi leverer. Tradisjonell utbygging av nettet er tidkrevende, kostbart, og med stadig høyere taktskifte i samfunnets elektrifisering øker risikoen for feilinvesteringer. Vi krever at nettselskapene åpner opp for nye verktøy som midlertidig kan bidra til kapasitetsutfordringene for å løse sitt samfunnsoppdrag på en bærekraftig og samfunnsoptimal måte. Vi skal være med på å forme dette tankesettet, og derfor er menneskene bak tjenesteleveransen minst like viktig som det fysiske produktet.

Peak Shaper er en tjeneste levert av Eidsiva Vekst.