Godt Eidsiva-resultat | Eidsiva )
Godt Eidsiva-resultat

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 794 millioner kroner i første kvartal i 2021.

- Resultatet i 1. kvartal ble godt. De viktigste driverne har vært høyere kraftpriser, og et fjernvarmevolum på et vesentlig høyere nivå enn i samme periode i fjor. I tillegg leverer bredbåndsvirksomheten gode tall, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Eidsivas driftsinntekter per første kvartal 2021 ble 2 717 millioner kroner, noe som er 35 millioner høyere enn samme periode i fjor.

Driftsresultatet i første kvartal ble 1 028 millioner kroner. Dette er på nivå med fjorårets første kvartal. Etter netto finanskostnader på 73 millioner kroner, resultat fra tilknyttede selskaper på 10 millioner kroner og en skattekostnad på 171 millioner kroner ble resultat etter skatt 794 millioner kroner.

God utvikling i bredbånd

Med en betydelig økning i driftsinntektene som en følge av økt antall fiberaksesser og økt gjennomsnittlig inntekt per kunde leverte Eidsiva Bredbånd et resultat etter skatt på 42 millioner kroner mot 29 millioner for samme periode i 2020.

- Bredbåndsvirksomheten har hatt god utvikling gjennom flere år, og vi har aldri levert bedre enn i første kvartal 2021. Det er vi veldig godt fornøyd med. Pandemien har for alvor vist oss hvor viktig det er at alle har tilgang til god digital infrastruktur for å kunne arbeide, studere, delta i hjemmeundervisning eller utføre digitale tjenester hjemmefra, sier Andresen.

Over 100 nye arbeidsplasser

Eidsiva solgte i første kvartal den resterende eierposten i Laje Nettservice på 34 prosent til Ringerikskraft Entreprenør, og oppnådde en salgsgevinst på 10 millioner kroner.

- Etter at Eidsiva etablerte Laje i 2016 har selskapet vokst til godt over 100 ansatte. Vi er stolte av å ha vært med på denne etableringen, og Innlandet har fått det entreprenørselskapet vi ønsket oss. Vi er trygge på at Ringerikskraft Entreprenør vil utvikle selskapet videre, sier Andresen.

God kredittrating

Balansen per 31.3.2021 er 46,7 milliarder kroner med en bokført egenkapital på 25 milliarder kroner (54 prosent).

Scope Ratings GMBH offentliggjorde 23. mars kredittrating av Eidsiva, med score BBB+.

Eidsiva investerte i 1. kvartal for 496 millioner kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med nærmere 400 millioner investert i nettinfrastruktur.

For ytterligere informasjon:
Petter Myrvold, Direktør økonomi og finans - 482 69 660
Nils Kristian Myhre, Direktør Kommunikasjon og Samfunn - 917 46 246