Henning Olsen blir ny konsernsjef i Eidsiva Energi | Eidsiva )
Henning Olsen blir ny konsernsjef i Eidsiva Energi

Henning Olsen (44) overtar som konsernsjef i Eidsiva etter Øistein Andresen.

- Eidsiva Energi har under Øistein Andresens stødige ledelse hatt en god utvikling og gjennomført store strukturelle endringer. Med Øistein Andresen som konsernsjef har Eidsiva Energi styrket sin posisjon som ett ledende energi- og telekomkonsern. Når Øistein nå har ønsket å pensjonere seg og sende stafettpinnen videre, så er styret svært tilfreds med at Henning Olsen har takket ja til å bli ny konsernsjef, sier styreleder Pål Egil Rønn. Henning Olsen har de siste 20 årene bl.a. arbeidet i Statkraft, AF Gruppen og sist som konsernsjef i NRC Group. Et samlet styre stod bak vurderingen om at Henning Olsen er den rette personen til å lede selskapet videre, sier Pål Egil Rønn.

- Tidspunktet er riktig for å sende stafettpinnen videre. Eidsiva har fått en størrelse og en forretningsmessig bredde som gir Henning Olsen sammen med fantastiske kolleger i Eidsiva et godt utgangspunkt for å fortsette den gode utviklingen, sier Øistein Andresen. Øistein Andresen vil etter ønske fra selskapet være tilgjengelig fram til 31.12.2023.

- Jeg ser frem til å lede et spennende selskap og gleder meg til å bli kjent med nye kolleger. Selskapet har vært gjennom en betydelig vekst og jeg ønsker å bidra til at selskapet også i tida framover vil være et fremoverlent selskap som ivaretar den samfunnskritiske rollen på en god måte, til beste for samfunnet og våre eiere, sier Henning Olsen.

Henning Olsen vil tiltre som konsernsjef 1. oktober 2023.

For ytterligere informasjon:
Styreleder Pål Egil Rønn – 909 57 713
Konserndirektør kommunikasjon og samfunn Nils Kristian Myhre – 917 46 246