Innlandet godt egnet for batterifabrikk | Eidsiva )
Innlandet godt egnet for batterifabrikk

Teknologi og kompetanse sammen med gode tomtealternativer og krafttilgang gjør Innlandet godt egnet for storskala batteriproduksjon.

 

Det viser den første rapporten fra batterikunnskapsklyngen Innlandet Battery Initiative (IBI).

– Innlandet har gode teknologi- og kompetansemiljøer for batteriproduksjon. Bellona har samarbeidet med Innlandet om batteriutvikling de siste fire årene, og vi tror dette er begynnelsen av den neste store leverandørindustrien i Norge, sier Frederic Hauge i Bellona Holding.

Innlandet i finalen
Fire tomtealternativer i Norge er nå i finalen om å bli vertskap for batterifabrikken til Equinor, Panasonic og Hydro gjennom fellesprosjektet Joint Battery Initiative. Heggvin mellom Hamar og Løten kommuner er én av fire lokasjoner som Joint Battery Initiative nå vurderer i Norge. I tillegg har Innlandet flere andre steder som er godt egnet for kraftkrevende battericelleproduksjon.

– Produksjon av batterier basert på fornybar energi fra Innlandet er industrielt riktig for Innlandet og miljømessig viktig for en grønn omstilling. Innlandet Battery Initiative har bidratt til å posisjonere oss for etableringen av en batterifabrikk, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune.

Innlandet Battery Initiatives partnere består foruten Innlandet fylkeskommune av Laje, NTNU Gjøvik, Sintef Manufacturing, Intek, Bellona Holding og Eidsiva.

–  Med sterke røtter i Innlandet og en felles historie med Eidsiva er deltagelsen i IBI en gyllen mulighet for oss til å bygge kompetanse om batterier og batteribruk på et tidlig stadium. Vi tror dette vil bidra til å gi oss konkurransefortrinn i fremtiden, sier Are Koppang, direktør i Laje AS og styreleder i Laje Innlandet AS.

Anbefaler nasjonal batterisatsing
I rapporten har Innlandet Battery Initiative fem hovedanbefalinger for å fremme FoU og industriutvikling i verdikjeden for batterier, som også vil bidra til å posisjonere regionen for framtidig storskala batteriproduksjon:

  1. Innlandet Battery Initiative anbefaler å igangsette prosjekter med eksisterende og nye prosjektpartnere med mål om å få etablert batteriproduksjon på kartlagte lokasjoner i Innlandet.
  2. Innlandet Battery Initiative anbefaler å utrede mulighetene for etablering av et nasjonalt ledende FOU-testsenter for utvikling og sertifisering av nye styrings- og energisystemer og batteriteknologi.
  3. Innlandet Battery Initiative anbefaler å bygge opp kompetanse innen produksjonsutstyr og -teknologi til dagens og neste generasjons batterifabrikker i tråd med prinsippene for industri 4.0.
  4. Innlandet Battery Initiative anbefaler å utvikle robuste og sikre styringssystemer for batterier til bruk i kritisk infrastruktur. 
  5. Innlandet Battery Initiative anbefaler å igangsette forretningsutvikling og pilotering av batterier til bruk i kraftnettet og annen infrastruktur.

– Innlandet Battery Initiative ble startet opp av Eidsiva og Bellona Holding, og finansieres av Innlandet fylkeskommune, Laje AS og Innovasjon Norge. Eidsiva og Bellona Holding har siden 2017 samarbeidet for å utvikle batteriindustri i Innlandet, og lanserte i 2018 en mulighetsstudie for batteriproduksjon i Innlandet. Etterspørselen etter batterier øker sterkt i verden, og arbeidet så langt posisjonerer Innlandet godt for å kunne delta i den industrielle utviklingen som Norge og Europa nå er inne i, sier prosjektleder for Innlandet Battery Initiative, Lars Bjelvin.

Rapporten kan leses her (PDF)