Klar, ferdig, PÅ! | Eidsiva )
Klar, ferdig, PÅ!

Visste du at Eidsiva leverer tjenester til flere millioner kunder hver dag, samtidig som vi bidrar til utvikling og nyskaping for fornybarsamfunnet?

Overgangen fra fossile energikilder til fornybar energi er avgjørende for å løse klimautfordringene. Her spiller vi en viktig rolle.

Vi er på for fremtiden.

Vi eier Norges største nettselskap Elvia, som forsyner strøm hver dag til rundt to millioner mennesker i Oslo, Viken og Innlandet. Vi kobler nye husholdninger, fritidsboliger og bedrifter til fibernettet, og jobber for å gjøre overføring og bruk av store mengder data på en smart og sikker måte. Vi leverer fjernvarme og energi til sykehus, skoler og næringskunder, og sikrer gjenbruk av råstoff som ellers ville gått tapt, samtidig som strømnettet avlastes.

Eidsiva har ambisjoner.

Vi ønsker å skape mange nye forretningsmuligheter for å møte større behov for energi, digitalisering og bærekraft på nye måter. Vi vil vokse gjennom innovasjon og konseptutvikling som på sikt kan bli lønnsom forretning. Som produksjon av fornybar kraft og elektrifisering. Bioenergi, sirkulærøkonomi, IT og telekom. 

For å lykkes trenger vi flere som bryr seg, og enda flere flinke folk på laget.

Vi er på.

Følg Eidsiva.