Ny leder i Elvia | Eidsiva )
Ny leder i Elvia

Anne Nysæther (47) er ansatt som ny administrerende direktør i nettselskapet Elvia.

Styret i Elvia vedtok i dag å ansette Anne Sagstuen Nysæther i stillingen som ny administrerende direktør i nettselskapet. Nysæther har 14 års fartstid i selskapet, og kommer fra stillingen som direktør for Nettstrategi. Hun tiltrer stillingen 16. mars.

- Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle takke ja til denne jobben, selv om jeg har stor respekt for omfanget av oppgaven. Elvia er avgjørende for folks hverdag, og vi har utrolig mange spennende og viktige oppgaver foran oss. Jeg er både beæret og inspirert over å få muligheten til å jobbe sammen med en stor kompetent organisasjon for å løse det viktige samfunnsoppdraget vi har som nettselskap, sier Nysæther.

Kontinuitet viktig
Konsernsjef i Eidsiva, og styreleder i Elvia Øistein Andresen, er glad for at Nysæther ønsket å etterfølge Trond Skjellerud som administrerende direktør i Elvia.

- Anne har vært i Eidsiva-konsernet i ulike lederstillinger siden 2007, i tillegg til å ha seks års bakgrunn fra Statnett. Hun har en sterk forståelse av helheten i nettselskapet, og vi er veldig fornøyde med at hun har takket ja til å lede nettselskapet videre, sier Andresen.

Styret i Elvia har vært opptatt av kontinuitet ved valget av ny leder for nettselskapet.

- Vi står midt i en stor integrasjons- og endringsprosess. Kontinuitet har derfor vært noe vi har lagt vekt på når vi skulle velge ny leder av nettselskapet. Eidsiva-konsernet har gjennom flere år jobbet systematisk med etterfølgerplanlegging. Med det som utgangspunkt var det naturlig for oss å lande på en intern kandidat. Anne har lenge vært vurdert som en sterk kandidat til én dag å bekle lederrollen i Elvia. Nå var tiden inne, sier Andresen.

Lang fartstid
Etter 13 år i Eidsiva-konsernet, det siste halvannet året som administrerende direktør i Elvia, forlater Trond Skjellerud konsernet. Han har valgt å gå over i jobben som ny leder i IT-selskapet Pearl Group.

-  Dette har på mange måter vært en av mine tyngste avgjørelser. Eidsiva har tatt mesteparten av min tid i 13 år, og jeg vil savne å stå opp hver dag for å bidra til å løse samfunnsoppdraget vårt. I tillegg vil man jo etter så lang tid savne veldig mange gode kollegaer på tvers i hele selskapet, sier Skjellerud.

Jobben han går over til er på ingen måte ukjent.
- Pearl Group er også et selskap jeg har hatt et veldig nært forhold til gjennom min rolle som styreleder i mange år. Når de ønsket at jeg skulle lede selskapet videre, så var det en mulighet jeg ikke ville la gå fra meg, sier Skjellerud.

Vil bli savnet
Øistein Andresen synes det er synd at Skjellerud nå forlater Eidsiva-konsernet.

Trond har gjort en viktig jobb i den tiden han har ledet Elvia og var før det instrumentell i å bygge opp bredbåndsvirksomheten vår.

- Med Tronds avgang mister Eidsiva-konsernet en dyktig leder og en fin person som jeg personlig har trivdes svært godt med å samarbeide med. Nå når han først har tatt valget, skal vi først og fremst takke Trond for det han har bidratt med og dernest ønske ham lykke til videre, sier Andresen.

For ytterligere informasjon: