Finansiell informasjon | Eidsiva )
Finansiell informasjon

Om lag 80% av inntektene i Eidsiva Energi kommer fra tariffinntekter fra nettvirksomheten. De 20% øvrige inntektene kommer fra salg av bredbånd/fibertjenester samt salg av fjernvarme. Gjennom 43,5% eierskapet i Norges nest største kraftprodusent Hafslund Eco Vannkraft, mottar Eidsiva Energi utbytte.

En stor del av Eidsivas utbytte går tilbake til samfunnet gjennom eierne, mens noe benyttes til investeringer til å sikre strømforsyning, fiberutbygging og produksjon av fornybar energi.

Kontaktpersoner