Gjeldsfinansiering og rating | Eidsiva )
Gjeldsfinansiering og rating

Her finner du oversikt over gjeldsporteføljen i Eidsiva, samt alle lånedokumenter tilknyttet finansieringen.

Grunnprospekt

Oversikt over prospekter.

 

Låneforfall

Per 10.10.2023

Stolpediagram 10.10.23

Eidsiva Energi AS inngikk den 30 september 2021 en ny trekkfasilitet på NOK 2,500,000,000 med DNB Bank ASA, Handelsbanken Norwegian branch of Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB filial Norge, Skandinaviska Enskilda Banken (publ) og SpareBank 1 Østlandet. Betingelsene i trekkfasiliteten er knyttet mot bærekraftsmål. Trekkfasiliteten har to transjer med varighet til 29. september 2026 (forlengelsesopsjon er utøvet).

Eidsiva Energi AS har i tillegg inngått to bilaterale trekkfasiliteter på til sammen NOK 1,000,000 i mai og juni 2022. Fasilitetene utløper 30. september 2025 og 31. oktober 2025 (forlengelsesopsjoner er utøvet).

Sirkeldiagram 10.10.23

Obligasjonslån

Navn
Ticker
ISIN
Opptrekk
Forfall
Rente
Beløp
14/29 4,52%
EIEN11
NO0010704414
26.02.2014
26.02.2029
Fast
500 mkr
15/25 2,98%
EIEN15
NO0010737109
27.05.2015
27.05.2025
Fast
150 mkr
15/30 3,15%
EIEN16
NO0010736580
11.06.2015
11.06.2030
Fast
150 mkr
15/25 3,20%
EIEN19
NO0010751274
06.11.2015
06.11.2025
Fast
150 mkr
17/24 2,65%
EIEN23
NO0010792849
23.05.2017
23.05.2024
Fast
500 mkr
19/29 2,54 %
 EIEN29 ESG
NO0010866627
22.10.2019
22.10.2029
Fast
1 000 mkr
19/26 2,40 %
 EIEN28 ESG
NO0010866619
22.10.2019
22.10.2026
Fast
500 mkr
20/27 FRN
EIEN30
NO0010874472
12.02.2020
12.02.2027
Flyt
1 000 mkr
20/27 2,33 %
EIEN31
NO0010874480
12.02.2020
12.08.2027
Fast
800 mkr
20/30 2,50 %
EIEN32
NO0010874498
12.02.2020
12.02.2030
Fast
300 mkr
20/25 FRN
EIEN33 ESG
NO0010894637
02.10.2020
02.10.2025
Flyt
900 mkr
20/30 1,82 %
EIEN34 ESG
NO0010894645
02.10.2020
02.10.2030
Fast
1 000 mkr
21/28 FRN
EIEN35 ESG
NO0011002610
26.05.2021
26.05.2028
Flyt
600 mkr
21/31 2,375%
EIEN36 ESG
NO0011002628
27.05.2021
27.05.2031
Fast
600 mkr
22/26 2,347%
EIEN37 ESG
NO0011204273
20.01.2022
20.04.2026
Flyt
500 Mkr
22/26 FRN
EIEN38 ESG
NO0011204281
20.01.2022
20.04.2026
Fast
500 Mkr
22/32 2,75%
EIEN39 ESG
NO0011204299
20.01.2022
20.01.2032
Fast
1 000 Mkr
23/28 5,244%
 
NO0013015362
15.09.2023
15.09.2028
Fast
400 Mkr
23/33 5,168%
 
NO0013015354
15.09.2023
15.09.2033
Fast
600 Mkr

SUM

         

11 150 mkr