HMS-håndbok | Eidsiva )
HMS-håndbok

Denne HMS-håndboken er for ansatte i Eidsiva, innleide og leverandører.

I Eidsiva-konsernet skal sikkerheten til våre medarbeidere alltid komme først, og HMS-arbeidet skal være en integrert del av det daglige arbeidet. Eidsiva konsernet skal ha et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø hvor alle skal trives på jobb og komme trygt hjem. Vår visjon er null arbeidsrelatert sykefravær, null skader, og null ulykker eller tap. Denne HMS-håndboken er for ansatte i Eidsiva-konsernet, innleide og leverandører.

For å nå målet om at alle skal trygt hjem, må vi huske på at vi alltid har tid til å gjøre arbeidet sikkert. Ingen jobb er så viktig at den må gjennomføres med fare for liv og helse. Vi er sammen om trivsel og sikkerhet. Det handler om at hver enkelt har en sikker adferd, og at vi bryr oss om egen og andres sikkerhet og velvære. I Eidsiva-konsernet snur vi ikke ryggen til farlige forhold.

Bry deg – si ifra!

Øistein Andresen
Konsernsjef

 

Du finner den fullstendige HMS-håndboka her: HMS-håndbok 2023.