Vil du bli lærling? | Eidsiva )
Vil du bli lærling?

Vi i Eidsiva vet at unge er fremtiden, og er derfor opptatt av å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Både i form av våre lærling og traineeordninger, og i samarbeid med organisasjoner som Ungt Entreprenørskap.

Bli lærling hos oss

Lærlingordningen i Eidsiva tilbyr unge en vei inn i yrkeslivet gjennom profesjonell veiledning og oppfølging. Lærlingene som kommer til oss er en viktig ressurs for å sikre god utvikling og drift til selskapet vårt, som er i kontinuerlig utvikling og med behov for å sikre tilførsel av kompetanse.

Eidsiva tar hvert år inn nye lærlinger i energimontør- og energioperatørfagene. De fleste lærlingene i konsernet arbeider i nettselskapet Elvia og i fjernvarmeselskapet Eidsiva Bioenergi. 

Hva kan vi tilby deg som lærling? 

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer.
  • Muligheter for lærlingplass flere steder på Østlandet. 
  • Oppfølging fra egen veileder i læretiden. 
  • En arbeidsgiver med sikkerhet som satsningsområde. 
  • Lønn over tariff, i tillegg til ordnede lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår. 

Hva kan et fagbrev bety for deg?

  • Fagutdanning som gir deg mulighet til å jobbe med fornybar energi.
  • Gode muligheter for fast jobb etter læretiden. 
  • Etter fullført læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. 
  • Med et fagbrev står du sterkt i arbeidsmarkedet, og et godt utgangspunkt for videre utdanning dersom det er ønskelig. 

For å søke lærlingplass i Eidsiva må du ha bestått eksamen fra VG2 elenergi i videregående skole. 
Søknadsfristen er mars hvert år.