7 av 10 ungdom er ensomme | Eidsiva )
7 av 10 ungdom er ensomme

Ensomhet rammer over 180.000 norske ungdom. Kun halvparten av unge i alderen 16-19 år forteller at det står bra til.

Mann prater i mobiltelefon

Årets viktigste julegave 

Mental Helse Ungdom får årets julegave på 200 000 kroner fra Eidsiva, slik at de kan fortsette å jobbe mot sine mål: økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

7 av 10 ungdom er ensomme, og kun halvparten av ungdom mellom 16 og 19 år forteller at det står bra til med dem for tiden. Dette kommer frem i den nye Røde Kors-rapporten «Psykt ensom – om ensomhet blant barn og unge (2021)».

Sammen om å være en drivkraft for nye muligheter 

Koronapandemien har med sine tiltak som nedstengning av skoler, barnehager, aktiviteter og tilbud ført til økt pågang av unge med psykiske lidelser. Mange unge sliter psykisk for første gang nettopp på grunn av dette.

- Vi har hatt en eksplosjon av økning i henvendelser. Vår chat-tjeneste har økt svært mye i popularitet. Her kan ungdommen snakke med noen, på sin måte og på sine premisser, sier generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse Ungdom.

Chat-tjenesten til Mental Helse Ungdom driftes av 1 ½ medarbeider, og over 60 frivillige chat-verter.

- Pengene fra Eidsiva vil være med på å styrke dette tilbudet, ved å gjøre oss mer tilgjengelige for de som trenger noen i øyeblikket, forteller Mental Helse Ungdom-lederen.

En tydelig stemme

God psykisk helse kan skapes flere steder i samfunnet vi lever i. Det er mulig å skape arenaer der unge som har psykiske helseproblemer kan bli fullt ut delaktige i samfunnet, og forebygge problemer. Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme, som jobber for at alle barn og unge skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei. Dette gjøres gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom unge selv, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet. Slik ønsker Mental Helse Ungdom å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.

Les mer på Mental Helse Ungdom sine nettsider.

Støtt Mental Helse Ungdom

Kjenner du noen som sliter? 

Det kan være vanskelig å se at andre har det vanskelig. Her er Mental Helse Ungdoms 7 tips til å starte samtalen: 

1. SETT AV GODT MED TID OG SIKRE AT DET IKKE DUKKER OPP DISTRAKSJONER

Det er viktig at det føles trygt, rolig og at du ikke oppleves dømmende.

2. LA DE DELE SÅ MYE ELLER SÅ LITE DE VIL

La de lede samtalen og bruke så mye tid som de har behov for. Ikke press på for å få de til å fortelle deg noe de ikke er klare for å prate om. Det å åpne seg krever mye tillit og styrke, og du kan være den første de velger åpne seg for.

3. IKKE FORSØK Å SETTE EN DIAGNOSE ELLER STILLE SPØRSMÅLSTEGN VED HVA DE FØLER

Sannsynligvis er du ikke en medisinsk ekspert. Selv om du gjerne stiller opp for å lytte og vise din støtte må du huske at du ikke er en faglært terapeut. Forsøk å unngå å gjette hva som er galt eller å foreslå en diagnose.

4. STILL ÅPNE SPØRSMÅL

Si «Kan du ikke fortelle meg litt om hvordan du føler deg?» fremfor «Jeg kan se at du er veldig deppa». Forsøk å være åpen, ikke dømmende og ha et nøytralt stemmeleie. Gi personen tid til å svare før du fyrer løs med neste spørsmål.

5. LYTT TIL DET DE FORTELLER DEG

Gjenta gjerne det de sier for å sikre at du har oppfattet det riktig, og at du har forstått det. Du trenger ikke være enig i det som blir sagt, men vis at du forstår hvordan de føler seg og at du respekterer deres følelser

6. TILBY DEG Å HJELPE DEM FINNE STEDER DE KAN SØKE PROFESJONELL STØTTE OG HJELP TIL MED Å FINNE UT HVORDAN DE GÅR FREM

Du kan også tilby deg å følge til lege eller hjelpe med å snakke med en annen venn eller noen i familien. Forsøk å la de selv ta avgjørelsene her selv, uten at du skal ta kontrollen.

7. KJENN GRENSENE DINE

Opplever du problemene som så alvorlige at du tror det kan være akutt fare for liv eller helse ring 113.

 

Årets viktigste julegave