Eget telefonnummer for kundeservice og måleravlesing

Eidsiva Nett har nå eget telefonnummer for måleravlesning og kundeservice. - Årsaken er at energiloven, med energiforskriften og avregningsforskriften, stiller strenge krav til nettselskapenes nøytralitet, sier leder for avdeling Kunde i Eidsiva Nett, Arne Hovde.

Nettselskapet har som kjent egen internettside (www.eidsivanett.no), siden selskapet har over hundre tusen kunder. Nå må også telefonnummeret og e-postadressen til Netts kundeservice være forskjellig fra kraftleverandøren. Det betyr at Netts kunder ikke skal henvises til 06262 (som ikke lenger har tastevalg for Nett), men til Netts kundeservice på tlf. 61 28 66 50.

Ingen konkurransefordeler
- Det er strenge krav til hvordan nettselskap skal opptre for å være nøytrale og ikke markedsføre kraftleverandør i samme konsern. For å kunne overholde kravene som stilles til nøytral opptreden, må nettselskap som er en del av et konsern med egen kraftleverandør sørge for at den integrerte kraftleverandøren ikke gis konkurransefordeler. Konsernet, eller andre selskaper i konsernet, skal heller ikke kunne ha samme telefonnummer som nettselskapet, sier Arne.

Måleravlesning
Nett har frem til nå benyttet 06262 for måleravlesning på SMS, av funksjonelle grunner. 
- Nå endres dette og kundene har fått varsel på sms og e-post om at nytt nummer for måleravlesning på SMS er 06363. Men dette nummeret blir ikke benyttet til kundeservice, kun til måleravlesning. Årsaken er at kunden ikke skal betale mer for å ringe nettselskapet på et dyrere femsifret nummer - selv om det er lettere å huske, sier Arne.

Telefonnumrene er da som følger:
Eidsiva Marked kundeservice og sentralbord i Eidsiva Energi: 06262
Eidsiva Nett måleravlesing på SMS: 06363
Eidsiva Nett kundeservice: 61 28 66 50
Feilmelding: 800 87 111