Eidsiva bredbånd inngår avtale med Altibox

03. desember 2018:
Eidsiva bredbånd har inngått avtale med Altibox som ny
samarbeidspartner på bredbåndstjenester. Avtalen gjelder fra 6. juni 2019, og vil innebære at alle TV-kunder i Eidsiva bredbånd får ny TV-dekoder, og at Eidsiva bredbånd overtar oppfølging og leveranser av bredbåndstjenester til eksisterende Altibox-kunder i Innlandet. Hensikten med avtalen er å styrke Eidsiva bredbånds rolle som leverandør av fiberbaserte bredbåndstjenester i by og bygd i Innlandet.

Kunder vil foreløpig ikke merke noe til avtalen. Eksisterende kunder som har TV-tilbud fra Get vil få tilsendt ny TV-boks våren/sommeren 2019, og det vil komme mer informasjon innen byttet skal skje.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Get i 10 år. Vi har i løpet av det siste året gjort en grundig evaluering av leverandørene i det norske markedet, og etter våre vurderinger er Altibox den leverandøren som møter våre ønsker og behov på en best mulig måte, sier direktør i Eidsiva bredbånd, Trond Skjellerud.

Eidsiva bredbånds bedriftskunder og kunder med ADSL vil ikke berøres av avtalen.

Står for de samme verdiene
I likhet med Eidsiva er Lysekonsernet, som eier Altibox, engasjert i både kraftproduksjon, strømnett og bredbånd. Eidsiva bredbånd har hatt en god og åpen dialog med Altibox i forbindelse med avtaleinngåelsen, og begge parter ser frem til et spennende samarbeid.

- Eidsiva bredbånd og Altibox står for de samme verdiene, og begge selskaper har som mål å gi kundene det beste innen TV- og bredbåndstjenester. Vi har tro på et positivt samarbeid med Eidsiva bredbånd og at avtalen skal komme kundene til gode, sier styreleder i Altibox og konserndirektør tele i Lyse, Toril Nag.

Satser på Innlandet
Eidsiva bredbånd ønsker å styrke sin rolle som en sterk, regional aktør. I tillegg til å gi kundene en ny TV-opplevelse, satser selskapet videre på fiberutbygging i Innlandet.

- Etterspørselen etter høyhastighetsbredbånd har økt voldsomt de siste årene. Innlandet har i dag et tilbud av høyhastighetsbredbånd på nivå med landsgjennomsnittet, og vi har som mål å bidra til at 90 prosent av husstandene i Innlandet skal få tilgang til fiberbredbånd innen 2025. Samarbeid mellom Eidsiva Bredbånd og Altibox om nettutbygging i Innlandet er derfor tillagt stor vekt i vår vurdering, sier Skjellerud.

 

Kontaktpersoner:

Eidsiva bredbånd:
Direktør i Eidsiva bredbånd Trond Skjellerud, tlf.: 450 02 800 
Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen, tlf.: 908 71 747

Altibox:
Styreleder i Altibox og konserndirektør tele i Lyse Toril Nag, tlf.: 934 88 888

 

Les mer om avtalen og hva det betyr for kundene på Eidsiva bredbånds internettsider