Eidsiva selger seg ut av Moelven Industrier

Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier. Kjøper er «Skog AS», under navneendring fra Startup 172 18 AS, et selskap som vil være eid av Felleskjøpet Agri, Viken Skog og AT Skog. Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2020.  

Eidsiva har vært eier i Moelven siden 2006, men har siden 2015 arbeidet med ulike alternativer for realisasjon av aksjeposten i Moelven, for å sikre økt fokus på Eidsivas kjernevirksomheter.  

- Vi er fornøyd med at vi nå får gjennomført dette strategiske grepet for Eidsiva, og tror også at endringen av eierskapet legger til rette for en positiv utvikling for Moelven Industrier, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.  

Eidsiva Energi AS 
Hamar, 5. desember 2019  

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Konsernsjef Øistein Andresen, tlf. 995 71 922, e-post: Oistein.Andresen@eidsiva.no  

Direktør for Kommunikasjon og samfunn Nils Kristian Myhre, tlf. 917 46 246, e-post: NilsKristian.Myhre@eidsiva.no