Eidsiva Vannkraft AS overtar driftsoppgaver for GLB

Styret i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har fattet vedtak om overføring av driftsoppgaver til Eidsiva Vannkraft AS. Det innebærer at de ansatte i GLB overføres til Eidsiva Vannkraft 1. juli 2017.

Overføringen er behandlet i styret i Eidsiva Vannkraft. Hensikten med samordningen av organisasjonene er
å utvikle fagmiljøer og ta ut synergier ved den operative driften knyttet til reguleringsanlegg
og kraftverk.

17
ansatte fra GLB overføres til Eidsiva Vannkraft 1. juli 2017. For blant annet å ivareta gitte konsesjoner
og lovgivning på området, vil GLB fortsatt bestå som selskap, men kun med daglig
leder som eneste ansatt.
Olje- og energidepartementet er informert om endringen.