Slik blir samlingen av Hafslund E-CO og Eidsiva

Samlingen av Hafslund E-CO og Eidsiva Energi gir større og sterkere miljøer innen vannkraftproduksjon, nettvirksomhet og innovative elektrifiseringsløsninger. 

Før sommeren ble det klart at selskapene i de to konsernene Eidsiva Energi og Hafslund E-CO skal slås sammen. Sammenslåingene skaper sterke miljøer innen både vannkraftproduksjon og nettvirksomhet. Hafslund E-COs satsing på start-ups og innovative elektrifiseringsløsninger blir også styrket med Eidsiva Energi på eiersiden. 

Ny nettvirksomhet

Etter transaksjonen, som ble gjennomført 30. september i år, vil Eidsiva Energi eie 100 prosent av aksjene Hafslund Nett, som sammen med Eidsiva Nett vil danne et nytt nettselskap. Dette nettselskapet blir Norges største, med om lag 900 000 kunder. Hafslund E-CO vil ha eierskap i nettvirksomheten gjennom sin 50 prosent eierandel i Eidsiva Energi. 

Norges nest største vannkraftsprodusent

Sammenslåingen av Eidsiva Energi og Hafslund E-CO skaper et sterkere vannkraftmiljø. Eidsiva Vannkraft er overført til E-CO Energi, og blir del av et felleseid produksjonsselskap hvor Hafslund E-CO er majoritetseier. I tillegg til å drifte produksjonen av mer enn 20 TWh, vil det nye produksjonsselskapet eie vannkraftverk som til sammen produserer mer enn 17 TWh, nok strøm til å forsyne mer enn 2,2 millioner mennesker.