Tiltak mot koronavirus i Eidsivakonsernet

I Eidsiva-konsernet er vi opptatt av å opprettholde leveransen til våre kunder, også i en situasjon med smitte og spredning av koronavirus.

Eidsivakonsernet følger helsemyndighetenes råd, og har igangsatt en rekke forebyggende tiltak internt. Det innebærer utstrakt bruk av hjemmekontor, utsettelse eller avlysning av arrangementer, begrensning av antall deltakere i møter og redusert reisevirksomhet. I tråd med myndighetenes anbefaling har vi også iverksatt kontaktreduserende tiltak på arbeidsplassen. Det er satt beredskap i konsernet, der beredskapsgruppen møtes jevnlig. 

Generelt oppfordrer vi alle til å følge og innrette seg etter helsemyndighetenes råd og anbefalinger.