Andre eierskap | Eidsiva )
Andre eierskap

I tillegg til tre virksomhetsområder, er Eidsiva på eiersiden i flere selskap innen energi.

Hafslund E-CO
Norges nest største produsent av vannkraft, og størst blant dem som utelukkende produserer kraft fra fornybare kilder.

Hafslund E-COs kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.
Gå til hjemmeside.

Hafslund Ny Energi 
Hafslund Ny Energi jobber for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. I realiseringen av dette blir innovasjon og forretningsutvikling brukt for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger.

Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger langt fremme i sine felt.
Gå til hjemmeside

Elsikkerhet Norge
Elsikkerhet Norge opererer i markedet for DLE-tjenester.

Med slagordet sammen for trygghet arbeider de for trygge elektriske anlegg i norske hjem. Elsikkerhet Norge gjør 30 000 tilsyn i hjem, hytter og virksomheter hvert år. I tillegg til tilsyn jobber de med informasjonsdeling om elsikkerhet.
Gå til hjemmeside