Andre eierskap

Eidsiva har tre virksomhetsområder: Eidsiva Bioenergi, Elvia og Eidsiva Bredbånd.  I tillegg til virksomhetsområdene er Eidsiva også på eiersiden i flere selskap innen energi.

Innlandskraft

Innlandskraft

Innlandskraft er per i dag Norges tredje største strømselskap gjennom merkevarene Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi.

Det felleseide selskapet sikter seg inn mot lønnsom kundevekst i hele Norge. 

Selskapet har utspring i Innlandet og eies 50/50 av Eidsiva Energi AS og Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Gå til Eidsiva Energis hjemmeside

Gå til Gudbrandsdal Energis hjemmeside

E-CO Energi

E-CO Energi

Norges nest største produsent av vannkraft, og størst blant dem som utelukkende produserer kraft fra fornybare kilder.

E-CO Energis kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.

Gå til hjemmeside

Hafslund Ny Energi

Hafslund Ny Energi

Hafslund Ny Energi jobber for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. I realiseringen av dette blir innovasjon og forretningsutvikling brukt for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger.

Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger langt fremme i sine felt.

Gå til hjemmeside

Elsikkerhet Norge

Elsikkerhet Norge

Elsikkerhet Norge opererer i markedet for DLE-tjenester.

 Med slagordet sammen for trygghet arbeider de for trygge elektriske anlegg i norske hjem. Elsikkerhet Norge gjør 30 000 tilsyn i hjem, hytter og virksomheter hvert år. I tillegg til tilsyn jobber de med informasjonsdeling om elsikkerhet.

Gå til hjemmeside 

Laje Nettservice

Laje Nettservice

Laje Nettservice AS ble etablert av Eidsiva Energi AS 1. juni 2016. Driften kom i gang samme høst. Laje er et ord/uttrykk, særlig brukt på Østlandet som betyr «et realt dagsverk».

Laje er innlandets eget selskap for bygging av infrastruktur innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk.  

Gå til hjemmeside