Andre eierskap

Eidsiva har tre virksomhetsområder: Eidsiva Bioenergi, Elvia og Eidsiva Bredbånd.  I tillegg til virksomhetsområdene er Eidsiva også på eiersiden i flere selskap innen energi.

Hafslund E-CO Vannkraft

Hafslund E-CO Vannkraft

Norges nest største produsent av vannkraft, og størst blant dem som utelukkende produserer kraft fra fornybare kilder.

Hafslund E-COs kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.

Gå til hjemmeside

Hafslund Ny Energi

Hafslund Ny Energi

Hafslund Ny Energi jobber for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. I realiseringen av dette blir innovasjon og forretningsutvikling brukt for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger.

Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger langt fremme i sine felt.

Gå til hjemmeside

Elsikkerhet Norge

Elsikkerhet Norge

Elsikkerhet Norge opererer i markedet for DLE-tjenester.

 Med slagordet sammen for trygghet arbeider de for trygge elektriske anlegg i norske hjem. Elsikkerhet Norge gjør 30 000 tilsyn i hjem, hytter og virksomheter hvert år. I tillegg til tilsyn jobber de med informasjonsdeling om elsikkerhet.

Gå til hjemmeside 

Laje Nettservice

Laje Nettservice

Laje Nettservice AS ble etablert av Eidsiva Energi AS 1. juni 2016. Driften kom i gang samme høst. Laje er et ord/uttrykk, særlig brukt på Østlandet som betyr «et realt dagsverk».

Laje er innlandets eget selskap for bygging av infrastruktur innen områdene energi, telekommunikasjon og veilys/veiteknikk.  

Gå til hjemmeside

Eidsiva Pensjonskasse

Eidsiva pensjonskasse (org.nr 980 156 621) er videreføring av Hafslund pensjonskasse. Etter transaksjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi AS den 30.9.2019 ble alle andre medlemsforetak utenom Elvia (tidligere Hafslund Nett) utflyttet til annen pensjonsinnretning.

Pensjonskassen forvalter lukkede pensjonsordninger. Pensjonsordningene består av offentlige tjenestepensjonsordninger, herunder oppsatte rettigheter for fratrådte medlemmer, private ytelsespensjonsordninger og fripoliser for medlemmer som har fratrådt.


Eidsiva pensjonskasse har ca. 1500 medlemmer pr. 31.12.2019 og en forvaltningskapital på cirka 2.400 millioner.

Eidsiva Energi AS er arbeidsgiverforetak (sponsor) for pensjonskassen og i øyeblikket er Elvia AS eneste medlemsforetak.

 

Daglig leder i pensjonskassen er Bent Marius Undlien - +(47) 951 48 772
Bent.Marius.Undlien@hafslundeco.no

Styreleder i pensjonskassen er Jørn Gunnar Kleven - +(47) 958 15 764
Jorngunnar.kleven@eidsiva.no

Årsrapporter

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019