Eidsiva Pensjonskasse | Eidsiva )
Eidsiva Pensjonskasse

Eidsiva pensjonskasse (org.nr 980 156 621) er videreføring av Hafslund pensjonskasse. Etter transaksjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi AS den 30.9.2019 ble alle andre medlemsforetak utenom Elvia (tidligere Hafslund Nett) utflyttet til annen pensjonsinnretning.

Pensjonskassen forvalter lukkede pensjonsordninger. Pensjonsordningene består av offentlige tjenestepensjonsordninger, herunder oppsatte rettigheter for fratrådte medlemmer, private ytelsespensjonsordninger og fripoliser for medlemmer som har fratrådt.

Eidsiva pensjonskasse har ca. 1450 medlemmer pr. 31.12.2022 og en forvaltningskapital på cirka 2.550 millioner.

Eidsiva Energi AS er arbeidsgiverforetak (sponsor) for pensjonskassen og i øyeblikket er Elvia AS eneste medlemsforetak.

Årsrapporter

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Årsrapport 2022

Kontaktpersoner