Game changer | Eidsiva )
Game changer

Vi rekrutterer gamere! I gamingmiljøene er det mange med høy teknisk kompetanse, kreative og analytiske evner. Dette, i tillegg til et strategisk tankesett er egenskaper som er svært nyttig i arbeidslivet.

Eidsiva vil investere i fremtidens game changere. Derfor rekrutterer vi gamere til Eidsivahuset, felles bolig og ansettelse – hvor oppdraget er å spille og utfordre.

Gaming er en global bevegelse som aktiverer på tvers av kjønn, alder, geografi, kultur og språk. 96 % av norske gutter under 20 år spiller daglig, tallet for jenter er litt lavere.

I Eidsiva ser vi gaming som en viktig ressurs som kan bidra til utvikling og nye løsninger – som inkluderer våre kunder i en enklere hverdag og gir oss lønnsom vekst.

Eidsivahuset, som er en felles bolig for gamerne, blir en arena for bofellesskap, spill og sosiale aktiviteter. Boligen vil ligge i Lillehammer eller Hamarområdet.

Eidsiva stiller nødvendigvis ikke krav til formelle papirer eller imponerende jobb-CV – vi vil like gjerne ha de som har evne til å tenke utenfor boksen, og som kan utfordre Eidsiva til innovasjon og løsningsutvikling.

Eidsiva game changere vil jobbe på tvers i Eidsivas organisasjon, hvor deres kunnskap og ferdigheter blir verdifulle drivere for å skape fremtidens løsninger.