Dette skjer | Eidsiva )
Dette skjer

The Gathering

The Gathering er ett sosialt arrangement med konserter og kurs der flere tusen datainteresserte møtes på vikingskipet Hamar.

Eidsiva engasjerer seg sterkt i gaming og ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal oppleve gaming og e-sport som en trygg og inkluderende arena. Derfor ønsker vi å bidra til at det utvikles gode rammer rundt gaming, som gjør at barn og unge opplever trygghet og mestring. Slik kan vi bidra til at både jenter og gutter fortsetter å oppleve glede innen gaming inn i ungdoms- og voksenalder.

Gjennom påsken 2023 fikk vi vist frem engasjementet på The Gathering. Her stilte Eidsiva med stand, konkurranser og god dialog om digital inkludering. Deltakerne på The Gathering kunne utfordre ansatte i Eidsiva, og viste stort engasjement for temaene netthets og sosial aksept for gaming. En viktig meningsutveksling omkring digital inkludering, som vi tar med oss videre inn i arbeidet. image8ir8.png

 

MistGames: heroes of Lofoten

I april deltok Eidsiva på spillturneringen MistGames. Turnering i det verdenskjente spillet "Counter Strike: Global Offensive".

Eidsiva var til stede for å starte rekrutteringen til konseptet "game changer". Game changer retter seg mot individer som har tilegnet seg kompetanse og egenskaper spesifikt gjennom gaming. Les mer om game changer her.

 

Arrangementet ga gode muligheter for å skape kjennskap til merkevaren vår og bygge relasjoner. Even Holand, profesjonell e-sportsutøver Eidsiva har samarbeidsavtale med, var også til stede og ga sin mening på konseptet game changer og hvordan det kunne påvirke gamingmiljøet og synet på gamere i dag. 

imagebbxo.png