Har du lyst til å jobbe i Eidsiva?

Se utlyste stillinger

Ledige stillinger

Vi har for tiden disse ledige stillingene:

Bli lærling hos oss

Energi er fremtidens satsingsområde. Verden trenger mer ny fornybar energi og energibransjen trenger ny arbeidskraft. Eidsiva tar derfor hvert år inn nye lærlinger til energimontør- og energioperatørfagene.
De fleste av våre lærlinger arbeider i nettselskapet Elvia eller i fjernvarmeselskapet Eidsiva Bioenergi. 

Hva kan vi tilby deg som lærling?

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer.
 • Muligheter for lærlingplass flere steder i Innlandet
 • Oppfølging fra egen veileder i læretiden.
 • En arbeidsgiver med sikkerhet som satsingsområde.
 • Lønn over tariff, i tillegg til ordnede lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår.

Hva kan et fagbrev bety for deg?

 • Du får en fagutdanning som gir deg mulighet til å arbeide med fornybar energi.
 • Du har gode muligheter for fast jobb etter læretiden, i en bedrift og en bransje som har fokus på sikkerhet, frisklivsatsning og lavt sykefravær.
 • Med fagbrev står du sterkt i arbeidsmarkedet. Om du senere vil gå videre har du et godt utgangspunkt for videre utdanning for eksempel til å bli ingeniør.

Opptakskrav

For å søke lærlingplass i Eidsiva må du ha bestått eksamen fra VG2 elenergi i videregående skole.

Søknadsfristen

er i mars hvert år.

Har du lyst til å være trainee i Eidsiva?

Eidsiva er medlemsbedrift i Trainee Innlandet, som er et toårig program der du får anledning til å jobbe i inntil tre medlemsbedrifter. For å være kvalifisert må du ha minst fire års utdannelse fra universitet eller høyskole. Siden traineeordningen startet i 1999 har vi tatt imot mange traineer i Eidsiva, og flere av dem er ansatt i konsernet i dag.

Les mer om ordningen på hjemmesiden til Trainee Innlandet

Arbeidsmiljø og personellsikkerhet (HMS)

Eidsiva skal være en sikker og trygg arbeidsplass med et arbeidsmiljø preget av engasjement, effektivitet og godt samarbeid. Konsernet har fokus på å rekruttere og utvikle riktig kompetanse, og jobber systematisk med likestilling og mangfold.

For å nå selskapets målsetting om null skader, har Eidsiva intensivert innsatsen innenfor forebyggende arbeid. Vi har fokus på atferd og kultur som fremmer sikkerhet.

Som IA-bedrift har Eidsiva fokus på å:

 • Jobbe systematiske for å forebygge og redusere sykefraværet.
 • Videreutvikle helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.
 • Motivere for at våre eldre arbeidstakere blir stående i arbeid i hel eller redusert stilling.
 • Ta inn jobbsøkere med redusert funksjonsevne i praksisplass.