Klagemuligheter i Eidsiva

Er du ikke fornøyd? Her finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du vil klage på produkter eller tjenester fra Eidsiva.

Det første du må gjøre dersom du trenger hjelp er å kontakte Kundeservice.
Hvis saken din er behandlet og du ikke er fornøyd med avgjørelsen kan du sende inn klage til klagenemda i Eidsiva, elklagenemda eller brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. 

Klage på behandling eller vedtak

Klage på behandling eller vedtak som er gjort overfor deg som kunde eller grunneier, kan sendes skriftlig på e-post til Klagenemda i Eidsiva, som vil behandle din henvendelse så raskt som mulig. 

Klagenemnda har som mandat å behandle klagesaker fra alle kunder av Eidsiva Energis datterselskaper (Elvia AS, Eidsiva Marked, Eidsiva Bredbånd og Eidsiva Bioenergi). Nemnda skal også kvalitetssikre rutiner for saksbehandlingen internt i Eidsiva-selskapene.

Klage til elklagenemnda

Som privat forbruker kan du også klage på ditt strømnettselskap eller kraftleverandører til Elklagenemnda.

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge (tidligere Energibedriftenes landsforening) og Forbrukerrådet. Nemnda ble godkjent i statsråd i mars 2007. KS Bedrift har også sluttet seg til avtalen. 181 selskaper er med i ordningen.

Les mer på elklage.no

Klage til Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon

Du kan klage på Eidsiva Bredbånds vedtak direkte til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som hurtig behandler tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester.