For leverandører

For leverandører til Eidsiva

Alle som ønsker å bli leverandør for Eidsiva bør registrere seg i Achilles UNCE (Tidligere Sellicha)

Achilles UNCE er en godkjent ordning utviklet for energibransjen, og vi bruker Achilles UNCE til å prekvalifisere tilbydere i de fleste anskaffelser.

Er dere allerede leverandør for oss?

Alle eksisterende leverandører hos Eidsiva skal lese og gjøre seg kjent med våre leverandørkrav.

Fakturaadresser

Vi foretrekker at fakturaer sendes per EHF. Dersom leverandøren ikke benytter EHF, kan elektronisk faktura sendes på e-post til regnskap.faktura@eidsivaenergi.no. Dette gjelder for alle Eidsivas selskaper. 

Alle fakturaer skal merkes med:

  • Kontaktperson
  • Femsifret ressursnummer (hvis tilgjengelig)
  • Avtale/avrop/bestillingsnummer

 

Informasjon vedrørende fusjon av Eidsiva Nett og Hafslund Nett

Eidsiva Nett AS og Hafslund Nett AS fusjonerte til det nye nettselskapet Elvia AS fra 01.01.2020. For informasjon vedrørende fakturering til det nye nettselskapet Elvia, se her. 

Grunnleggende krav ved anskaffelser

Eidsiva skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen og påse at det ikke er forskjellsbehandling mellom leverandører.

Våre grunnleggende krav ved anskaffelser: 

  • Anskaffelser skal være basert på konkurranse.
  • Hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og prinsippet om proporsjonalitet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive kriterier.

Med unntak av datterselskapene Eidsiva Bioenergi AS og Eidsiva Bredbånd AS er Eidsiva underlagt Lov om Offentlige Anskaffelser som er regulert i Forskrift om innkjøpsregler i Forsyningssektorene (FF).

Avtalevilkår bestemmes ut fra hva som skal anskaffes

Avtalevilkår vurderes i forhold til type kjøp og kompleksitet - og må tilpasses den enkelte anskaffelsen. I Eidsiva bruker vi i hovedsak ”Standardvilkår for kjøp i Eidsiva Energi” eller de norske standardiserte avtalevilkårene KOLEMO, KOLEmini, Statens Standard Avtaler (SSA) og NS standarder.

Kontakt anskaffelsesavdelingen