Mental Helse Ungdom | Eidsiva )
Mental Helse Ungdom

Med sine verdier mot, åpenhet og likeverd, arbeider Mental Helse ungdom jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

Sammen om å være en drivkraft for nye muligheter

7 av 10 ungdom er ensomme, og kun halvparten av ungdom mellom 16 og 19 år forteller at det står bra til med dem. Dette kommer frem i Røde Kors-rapporten «Psykt ensom – om ensomhet blant barn og unge (2021)».

Med sine verdier mot, åpenhet og likeverd, arbeider Mental Helse ungdom jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Fordelt på 18 nasjonale prosjekter og programmer, 15 lokalforeninger, 26 ansatte og hundrevis av frivillige, hjelper MHU 10 000 barn og ungdom i løpet av et år.

Eidsiva støtter Mental Helse Ungdom sitt arbeid i form av informasjonsformidling, og også økonomisk. 

- I utvelgelsen ble det lagt vekt på arbeid som tilgodeser barn og unge. Andre kriterier som lå til grunn, var at arbeidet må være allmennyttig og operere i hele vårt område, forteller Vibeke Hoelseth, sponsor- og merkevareansvarlig i Eidsiva. 

E/MHU/VIPPS