Vi er på | Eidsiva )
Vi er på

Siden 1894 har vi bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet. Eidsivas forgjengere var der da jernbanen kom til Lillehammer, og vi sørget for gatebelysning i Hamar rundt forrige århundreskifte. I dag sørger vi for at samfunnet og du er på gjennom våre selskap innen strømnett, bredbånd og fjernvarme.

Elvia

Elvia

Elvia er Norges største nettselskap og sørger strøm i stikkontakten til 960 000 kunder hver dag.

Bygger, drifter og vedlikeholder strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. 

Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd leverer høyhastighets bredbånd til 83 000 kunder.

Jobber for fiber til alle og nye digitale tjenester. 

Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi gjør søppel om til gull!

Drifter, prosjekterer og bygger 10 fjernvarmeanlegg i Innlandet og Viken.