Vannkraftprosjekter

Rosten kraftverk

Rosten kraftverk

På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss har Eidsiva Vannkraft AS bygget Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2014 og er ferdig våren 2018. Anlegget har en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

Les mer

Dam Kroken oppgraderes

Dam Kroken oppgraderes

Arbeidet med oppgradering av dam Kroken pågår fra oktober 2017 til 31. desember 2018. Eidsiva Vannkraft bygger om og forsterker dammen etter pålegg fra myndighetene.

Les mer

Nedre Otta kraftverk

Nedre Otta kraftverk

På vegne av Eidefoss, E-CO og Eidsiva bygger Eidsiva Vannkraft AS Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1210 millioner kroner.

Les mer

Tolga kraftverk

Tolga kraftverk

21. april 2017 fikk Opplandskraft DA konsesjon av Kongen i statsråd til utbygging av Tolga kraftverk i kommunene Tolga og Os i Hedmark. I løpet av våren 2018 beslutter eierne av Opplandskraft om kraftverket skal bygges. Eidsiva Vannkraft blir da byggherre for prosjektet.

Tolga kraftverk