Vannkraftprosjekter

Rosten

På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss bygger Eidsiva Vannkraft AS Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2014 og skal være ferdig våren 2018, og har en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

Les mer

Dam Kroken

Arbeidet med oppgradering av dam Kroken pågår fra oktober 2017 til 31. desember 2018. Eidsiva Vannkraft bygger om og forsterker dammen etter pålegg fra myndighetene.

Les mer

Nedre Otta

På vegne av Eidefoss, E-CO og Eidsiva bygger Eidsiva Vannkraft AS Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1210 millioner kroner.

Les mer