Vannkraftprosjekter

 30. september 2019: Hafslund E-CO blir majoritetseier i et nytt og større produksjonsselskap, etter at aksjene i Eidsiva Vannkraft blir overført til E-CO Energi og blir til ett felleseid selskap. Les mer.

Vannkraftprosjekter

Rosten kraftverk

Rosten kraftverk

På vegne av Oppland Energi AS og AS Eidefoss har Eidsiva Vannkraft AS bygget Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2014 og er ferdig våren 2018. Anlegget har en total kostnadsramme på 873 millioner kroner.

Les mer

Dam Kroken er oppgradert

Dam Kroken er oppgradert

Arbeidet med å oppgradere dam Kroken i Lillehammer kommune pågikk fra oktober 2017 til november 2018. Eidsiva Vannkraft har bygget om og forsterket dammen etter pålegg fra myndighetene. 

Les mer

Nedre Otta kraftverk

Nedre Otta kraftverk

På vegne av Eidefoss, E-CO og Eidsiva bygger Eidsiva Vannkraft AS Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, og har en total kostnadsramme på 1210 millioner kroner.

Les mer

Tolga kraftverk

Tolga kraftverk

Eidsiva Vannkraft AS bygger Tolga kraftverk i kommunene Tolga og Os i Hedmark på vegne av Opplanlandskraft DA.

 

Tolga kraftverk