Effektivt helikopter

Et sted lang inne i skogen fjernes trær som ligger over Elvias linjer. Et helikopter flyr høyt i luften, og over strømnettet som strekker seg fra by til bygd og gjennom skog. Totalt dekker strømnettet 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark.

Ned fra helikopteret henger en såkalt grip. Denne fjerner trær som henger over linjene. Ved mye snø, og utfordrende vær og føreforhold er det svært krevende for utemannskapet å komme seg til enkelte feilrettingssteder. I disse tilfellene er Helikopter med grip et ypperlig verktøy.

1000 trær og tretopper ble fjernet da Elvia for første gang benyttet seg av helikopter med grip i en større skala. Av trærne som ble fjernet var det blant annet 400 i Trysilområdet og 170 i Hurdalen. Sett i et HMS perspektiv er denne måten å jobbe på et uvurdelig verktøy og arbeidsmetode, da trefelling og hogst under utfordrende værforhold er svært risikofylt. 

 I Eidsiva streber vi for å være en samfunnsbygger, og det gjenspeiles i vårt arbeid og våre prosjekter. Her kan du lese flere nyheter fra oss. 

Gjennom datterselskapene Elvia, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd utvikler Eidsiva infrastruktur til det beste for samfunnet. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømnett og fiber, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Følg oss