Eidsiva Bredbånd kåret til en av Norges beste arbeidsplasser

Eidsiva Bredbånd kåret til en av Norges beste arbeidsplasser

For 18. år på rad har analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work kåret Norges beste arbeidsplasser. Eidsiva Bredbånd var blant de nominerte, og er nå kåret til Norges tolvte beste arbeidsplass i kategorien 50-199 medarbeidere.

Arbeidsmiljøet er en viktig suksessfaktor for Eidsiva Bredbånd, og tilbakemeldingene som kommer gjennom undersøkelsen som gjennomføres av Great Place to Work, brukes aktivt for å utvikle bedriften.

-  I Eidsiva Bredbånd står samhandling og utvikling sentralt. Gjennom Great Place to Work finner vi relevante verktøy til å utvikle arbeidsplassen og kulturen vår også i en endret situasjon, og vi gleder oss over at vi opprettholder vår positive utvikling, sier administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd, Trond Skjellerud.

En sterk utviklings- og innovasjonskultur

Great Place to Work trekker frem Eidsiva Bredbånd som en bedrift som satser sterkt på utvikling og innovasjon, og som er opptatt av en levende og inkluderende bedriftskultur.

- Eidsiva Bredbånd satser på medarbeiderne, og er en bedrift som forbereder seg på fremtiden gjennom å komme opp med nye løsninger også i en spesiell tid som vi har vært inne i nå. Medarbeiderne føler seg satt pris på, og får muligheten til å påvirke sin egen arbeidshverdag. Ledere og ansatte jobber sammen mot felles mål, og bedriften har et godt, inkluderende fellesskap som gir rom for å prøve nye løsninger, sier administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck.

 

Fakta om Great Place to Work:

Great Place to Work er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Great Place to Work–undersøkelsen har blitt gjennomført internasjonalt siden 1998.

For 18. år på rad kårer Great Place To Work Norges beste arbeidsplasser. Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De tar den enkeltes helse på alvor, bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet.