Her kommer vinteren...

.... her kommer den kalde fine tiden. Som leverandør av infrastruktur er jobben vi gjør like viktig alle dager i året. Elvia sitt strømnett er ca. 66 000 kilometer langt (tilsvarende 1 og ½ gang rundt jorden) og sørger for at to millioner mennesker har sikker tilgang til strøm. Ca. 6 000 km høyspent går gjennom skogen, og med trær tett på linjene kan vind og snøvær skape ekstra utfordringer. Vi har tatt en prat om dette med fagansvarlig i Elvia, Åge Øibakken.

Hei Åge! Nå er vinteren rett rundt hjørnet. Hva betyr dette for dere?

Vi går på jobb hver dag med et utrolig viktig ansvar: å sørge for strøm i stikkontakten. Vi jobber vi med preventivt vedlikehold hele året for å sikre strømforsyningen, også når været skaper utfordringer for oss.

Vedlikeholdsarbeidet, kan du fortelle mer om det?

Vi gjennomfører befaringer av strømnettet, og registrerer eventuelle avvik og dato for retting. Vi inspiserer linjene - som netteier i henhold til forskriften skal befare minimum 1 gang hvert år, og også etter vind- og værpåkjenning.

Utenom det har vi en rekke andre vedlikeholdstiltak, blant annet ryddeplaner. Det er sykliske planer som er nøye vurdert. De forteller oss hvor og når ryddejobben skal gjennomføres, og er basert på området og vekst av skog opp mot linjene. Noen steder må vi rydde hyppigere enn andre, grunnet raskere vekst.

Strømnettet er 66 000 kilometer langt. Dette må være en vanvittig stor jobb?

Ja, det er det – og en kjenner på ansvaret som følger med jobben. Men det er også derfor vi har så mange flinke folk!

I 2019 brukte vi laser over hele høyspentnettet i Innlandet, og denne type tiltak gir oss et godt helhetsbilde på avstanden fra linjene til vegetasjonen rundt. Med andre ord, en oversikt over hvor vi må legge inn en ekstra innsats. Vi har også veldig dyktige entreprenører som er flinke til å se utsatte områder. Laserdataen forteller oss mer om disse områdene, slik at vi kan arbeide videre med det.

Åge Øibakken i Elvia

Åge Øibakken i Elvia

 Uvær med trær over linjene er en av de største årsakene til strømbrudd. Hvorfor ikke hugge mer skog langs linjene, for å unngå dette?

Enkelt forklart har vi kun rettigheter til å hugge i vår linjetrasé, og dermed ikke lov til å hugge utenfor den klausulerte traseen, med mindre vi har tillatelse fra grunneier. Dersom man skal sikre linjene mot trærne, vil det både innebære en voldsom vedlikeholdskostnad og være samfunnsmessig uøkonomisk. Vi rydder det vi skal i henhold til de aktuelle trasèbredder og har ellers et godt samarbeid med grunneiere om trær og områder som skaper utfordringer for leveransen.

Dere bruker en del helikopter i arbeidet deres, på hvilken måte er dette hensiktsmessig?

Vi har valgt å bruke helikopter til å inspisere linjene, kviste linjer og i enkelte tilfeller frakte materiell og personell der vi ikke kommer til med eksempelvis beltekjøretøy. Vi er også med i flere forskningsprosjekter for bruk av drone, og skal testkjøre dette i 2021. Målet er autonome droner. La oss si at det har vært uvær i et område, så er målet å kunne sende inn dronen på en forhåndsdefinerte rute, streame live og laserskanne området. På denne måten kan vi enkelt finne feil og rette opp, på en effektiv måte.

Vi har beredskapsavtaler med to helikopterselskaper som også har utstyr for å kunne ta av trær som ligger på linjene. Ved  snøfall som har ført til at skogen henger og legger seg på linjene, kan vi med disse verktøyene kappe og løfte vekk trær.

I lange strekninger med mye snø kan det både være vanskelig, og i visse tilfeller umulig å komme frem med beltekjøretøy, og dermed veldig effektivt med helikopter.  

Kviste linjer, hva innebærer det?

Vi kvister den ene siden av trærne som går inn mot linjen. På denne måten flyttes noe av tyngdepunktet vekk fra linjen. Ved å kviste unngår vi i større grad å hogge ut trær i kanten på linjetraseen, noe som ofte medfører svare og ustabile kanter eller enkelttrær som i neste omgang vil kunne falle på linjene.

 

Takk Åge, vi ønsker deg og resten av teamet lykke til med arbeidet i månedene fremover 😊