Elvias IT-direktør snakket om cybersikkerhet på Energi Norges årskonferanse

Etter flere alvorlige hendelser i 2020, er kraftbransjen skjerpet i forhold til cybersikkerhet. «Cybertrusselen i kraftsystemet - og på hjemmekontoret» var et av temaene som ble tatt opp på Energi Norges digitale vinterkonferanse 9. mars.

Elvias IT-sjef Jon Andreas Pretorius informerte at Elvia sikrer seg bedre og skjerper kapasiteten sin når det gjelder cybertrusler. Han fortale videre at Elvia jobber med industrielt standarisert teknologi, som en vet fungerer. 

- Skrekkscenariet er at noen kan styre strømmen i negativ forstand. Dette er noe vi jobber hver dag for at ikke skal skje. I ytterste stand er vi i stand til å drifte nettet uten IT i en periode, noe som gir oss ekstra sikkerhet. Dette har driftsmiljøet konkrete rutiner for, informerte Jon Andreas. 

Elvias oppfatning er at sky er bedre sikret når det gjelder basistjenester.
-Vi har vurdert det som viktig å kjøre brukersiden i industriell sky. Dette som et middel for å ta ned risiko i en tid med 800 mennesker på hjemmekontor. Det handler ikke om det rent teknisk er i skyen eller ikke, men det at vi kjører standardløsninger hvor en stor aktør tar ansvar for hele tjenesten. Det krever en industrialisering hvor rommet for manuelle feil er marginalisert. Det er også opplagt at de store aktørene har raskere tilgang på informasjon, og mer kraft til å iverksette tiltak om noe skjer, fortalte Elvias IT-sjef. 

Han legger til at Elvia knytter til seg kompetansemiljøer, som for eksempel NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) og KraftCERT, i innsatsen mot cyberangrep.​​​​​​​

-Bransje-, og kompetansesamarbeid ser utrolig viktig. Her er vi best sammen, avsluttet Pretorius.

Bente Hoff, avdelingsdirektør Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM), ble også intervjuet om temaet på Vinterkonferansen.