Samarbeid | Eidsiva )
Samarbeid

Eidsiva er aktiv for å fremme digital inkludering. Dette gjøres i samarbeid med bransjen, samarbeidspartnere og lokalsamfunn.

Lær kidsa koding

Kodeklubben i Lillehammer er ett initiativ med Ikomm og Lillehammer bibliotek som har til hensikt å gi unge bedre forutsetninger for å forbedre sine kode-ferdigheter. Initiativet bygger på bevegelsen «Lær Kidsa Koding» og kan brukes av barn og unge som ønsker å utvikle sine kode-ferdigheter. Det kan også være ett viktig verktøy for de som har fått dette som en del av læreplanen, men ikke har foresatte med kompetanse innenfor området.

Eidsivas E-sport utøver

Eidsiva har ett ønske om å ha en stemme inn i gamingmiljøet, bidra til digital inkludering og rive ned fordommer mot gamere. For å oppnå dette har Eidsiva blant annet inngått ett samarbeid med e-sportutøver og gamer Even Holand.

RørzoomEdited.png

Inkludering på tvers

Eidsiva har ett bredt samarbeid med Altibox. I dette samarbeidet inngår det ett felles mål om digital inkludering. Digital inkludering vil si at alle i samfunnet skal på lik linje delta på digitale plattformer. Dette samarbeidet satte sitt fokus på å bryte ned fordommer mot gaming og belyse og bekjempe netthets innenfor gaming.


Altibox: stopp netthets!

Sammen om å være en drivkraft for nye muligheter.

Eidsiva har samarbeidet med Mental Helse Ungdom for å nå målene: økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Dette er mål som må bli nådd for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig Psykisk helse.