Selskapene i Eidsivakonsernet

 

Illustrasjon av Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi er et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Selskapet drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark.

Selskapet er i dag Norges tredje største fjernvarmeprodusent og produserer cirka 400 GWh per år.

Eidsiva valgte for 10 år siden å satse tungt på bioenergi og fjernvarme i Innlandet. Dette resulterte i en intens utbyggingsperiode. Først med utbygging av avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen som brenner cirka 75 000 tonn avfall hvert år og gir en energiproduksjon på cirka 200 GWh i form av fjernvarme til Hamar, damp til Norsk Protein og noe elproduksjon.

Deretter utbygging av fjernvarme på Lillehammer og Gjøvik, og andre tettsteder i Hedmark og Oppland. Eidsiva ha nå fjernvarmeanlegg på ti steder i de to fylkene. Denne storstilte og framtidsrettede utbyggingen er investeringer på nærmere to milliarder kroner.

Les mer om hva fjernvarme er og hvor vi tilbyr det

Illustrasjon av Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd leverer bredbåndstilgang via egen infrastruktur til kunder i privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus, samt resten av Norden ved hjelp av samarbeidspartnere. Med over 50.000 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og privatmarkedet er Eidsiva Bredbånd en av de største tilbyderne i markedet.

Eidsiva Bredbånd er eid av 9 regionale energiselskap hvor Eidsiva-konsernet eier 90,1 prosent av aksjene. Som en del av Eidsivas satsing på regional utvikling, er konsernet engasjert i utbygging av framtidens bredbåndsløsninger i Innlandet gjennom eierskapet i Eidsiva Bredbånd. Aktører som Eidsiva bredbånd har kapasitet til å gjøre store utbygginger selv, men i ulønnsomme områder kreves statlig innsats. Utbyggingsinvesteringene til Eidsiva Bredbånd er på nærmere 200 millioner kroner hvert år.

Se hvilke produkter og tjenester Eidsiva Bredbånd tilbyr

Illustrasjon av Eidsiva Energi

Eidsiva Energi

Eidsiva Energi (Eidsiva Marked AS) er en lokal strømleverandør som leverer kraft til husholdninger og bedriftsmarkedet i Innlandet. Fire av fem kunder i Innlandet velger Eidsiva Energi som sin strømleverandør og kundene gir selskapet god score på kundeservice og konkurransedyktige strømpriser.  Med innføring av gjennomfakturering fra 1. september 2016, kan kunder i alle nettområder i Innlandet få nettleie og kraftleveransen på samme faktura fra Eidsiva Energi. Ved innføring av automatiske målere, tilbys kundene digitale løsninger for styring av strømforbruk og oversikt over forbruk i sanntid.  Selskapet er også engasjert i markedet for solceller slik at kunder kan produsere egen strøm.

Selskapet eies likt av Eidsiva Energi AS og Gudbrandsdal Energi Holding, og samarbeider med Gudbrandsdal Energi for å styrke sin posisjon i det nasjonale strømmarkedet. Eidsiva Energi er sammen med Gudbrandsdal Energi den tredje største kraftleverandøren i Norge.

Se hvilke produkter og tjenester Eidsiva Energi tilbyr

Illustrasjon av Elvia AS

Elvia AS

Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte fra nyttår 2019/2020 til det felles nettselskapet Elvia AS med hovedkontor på Hamar. Dette er Norges største nettselskap, med nesten 900.000 kunder.

Elvia AS bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet (luftlinjer og kabler) i Innlandet, Viken og Oslo. 


Nøytralitet
Elvia AS drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.