Sponsing

Vi har omtrent 200 sponsoravtaler innen kultur, bredde- og toppidrett

Eidsiva tar i mot søknader til sponsoravtaler fortløpende hele året.

Kriterier for sponsing

  1. Breddeavtaler inngås med lag og foreninger som har gjentagende aktiviteter for barn og unge gjennom sesongen/året.
  2. Fyrtårnavtaler velges ut fra kommersiell effekt i form av synlig profilering, sportslig- og kunstnerisk kvalitet, nettverksbygging og profesjonalitet i sponsoratet.
  3. Vi sponser ikke enkeltbegivenheter, fysiske anlegg eller drift, enkeltutøvere, aktiviteter som utelukkende er det offentliges ansvar, eller kjøp av utstyr.