Samfunn og bærekraft | Eidsiva
Samfunn og bærekraft

Som et av de største energi- og infrastrukturselskapene i Norge har vi et stort ansvar både for å levere samfunnskritiske tjenester og for å være en bidragsyter til utvikling og velferd.

For Eidsiva er det viktig å gi ressurser tilbake til fellesskapet som trygger vårt velferdssamfunn. Vi spiller på lag med samfunnet og investerer i samarbeid som bidrar til positiv samfunnsutvikling.