Peak Shaper - Knytter deg raskere til strømnettet | Eidsiva
Peak Shaper - Knytter deg raskere til strømnettet

Økende etterspørsel etter energi og kapasitet har bidratt til at tilknytningskøen hos nettselskaper vokser.

Dette er tapt verdiskapning for samfunnet, og fører til en forsinket omstilling til ren energi. Peak Shaper er et alternativ til å forsterke strømnettet. Vi tilbyr rådgivningstjenester og utleie av store nettbatterier til nettselskap og industrikunder, og øker strømkapasiteten raskere enn ved vanlig nettutbygging.

Økende belastning og usikre prognoser krever fleksible løsninger. Peak Shaper tilbyr batteriløsninger gjennom en fleksibel leieavtale. Løsningen tilpasses etter ditt behov, og vi bistår hele prosessen fra behovsanalyse og detaljprosjektering, til installasjon og drift. Slik kan du lene deg tilbake og frigjøre kapasitet til å håndtere andre oppgaver.

Peak Shaper spiller på begrepet «Peak Shaving». I tillegg til å referere til at produktet utnytter forbruksvariasjonene i nettet og kutter de største forbrukstoppene, henspiller Peak Shaper til en ny fremtid som skal formes. Vi skal forme fremtidens energisystem gjennom tjenesten vi leverer. Tradisjonell utbygging av nettet er tidkrevende, kostbart, og med stadig høyere taktskifte i samfunnets elektrifisering, øker risikoen for feilinvesteringer. Derfor bør norske nettselskap vurderer energilagring som et alternativ til nettforsterkning, noe som også støttes av NVE. Gjennom Peak Shaper tilgjengeliggjør vi batterier for nettselskap og industri på en enkel måte og uten store investeringskostnader. Slik bidrar vi til å løse samfunnets behov for energi på en mer bærekraftig og samfunnsoptimal måte.

Peak Shaper skal være med på å forme nye tankesett og løsninger på dagens kapasitetsproblemer, og derfor er menneskene bak tjenesteleveransen minst like viktig som det fysiske produktet. Vi har unik kunnskap om nettbransjen og nettbatterier, og er av de første i Norge som har erfaring på bruk av store batterier i nett.

Pilotprosjekt med nettselskapet Tensio

Eidsiva har inngått avtale om pilotering av tjenesten Peak Shaper sammen med nettselskapet Tensio. Gjennom pilotering skal vi gjennomføre teknisk testing, og dokumentere hvordan batteriet bidrar til å løse spennings- og kapasitetsproblemer som Tensio opplever i dag. Tensio skal også bidra med viktig kundeinnsikt for å videreutvikle Peak Shaper som tjeneste, slik at vi kan levere en løsning som gir størst mulig verdi til våre kunder.

Nettbatterier

Ny kommersiell aktør

Eidsiva forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil kun bruke personlige opplysninger for å kunne behandle og respondere på skjemaet du sender inn. Du kan når som helst be oss slette denne informasjonen. Hvis du vil vite mer om vår praksis for personvern og hvordan vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt, se våre retningslinjer for personvern på nettsiden.

Samtykkeerklæring