Tilbake til forsiden
Direktør Ola Børke og privatmarkedet direktør Robin Mikaelsen

5G: et godt supplement til fiberbredbånd, men et dårligere alternativ

Det er et politisk mål i Norge at alle husstander skal være tilknyttet fast bredbånd innen utgangen av 2025. Dette betyr i praksis at alle i Norge om få år bør være direkte tilknyttet det digitale fiberstamnettet i Norge.

Publisert: 30.03.2023

La oss forklare:

Eidsiva Bredbånd deler dette målet, for fremdeles er over 200.000 husstander uten et fibertilbud nasjonalt, og i vårt hjemfylke Innlandet er om lag 26.000 husstander fremdeles uten fiberbredbånd. Løses ikke dette får både Norge og Innlandet et digitalt klasseskille.

Økt behov for solid digital grunnmur

Datatrafikk via TV, Internett og underholdning har de seneste årene eksplodert. Pandemien endret måten vi jobber på, med økt digital samhandling både privat og offentlig. Krig i Europa setter igjen samfunnsstabiliteten vår på prøve. Derfor er sikre og robuste digitale løsninger stadig viktigere. Og skal vi lykkes med dette kreves en solid digital grunnmur. Det er det kun et godt utbygget fibernett som kan gi oss.

Et godt supplement

Et fremtidsrettet digitalt tilbud er imidlertid ikke et spørsmål om fiber eller 5G. Vi trenger begge deler. Eller rettere sagt: Et godt utbygget fibernettverk gjør det mulig å tilby mobile bredbåndsløsninger som 5G.

Teknologien forutsetter imidlertid basestasjoner med fibertilknytning som må plasseres tettere enn dagens 4G-master for å levere tilsvarende rekkevidde. I praksis betyr dette at utbyggingen av fiber må fortsette med uforminsket kraft. Dette vil sikre nok kapasitet til basestasjoner, og avlaste nettet etter hvert som datamengdene øker.

Et dårligere alternativ til fiber

5G står for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet og erstatter 4G. Og før det 3G. Fellesnevneren for dem alle er at dataoverføringen gjøres via radiosignaler på frekvenser som sender digital informasjon trådløst mellom brukere.

Frekvensene til 5G er ikke uendelige. Det gir kapasitetsbegrensninger. Det betyr tregere Internett og dårligere TV-signaler når radiofrekvensene er oppbrukt. Derfor vil 5G og etter hvert 6G (og deretter 7G) aldri erstatte ytelsen, stabiliteten og sikkerheten til fiber.

At 5G-nettet bygges ut i Norge er likevel både riktig og viktig. Fordi 5G skal være et godt supplement til fiberbredbånd. Særlig som digital back-up via mobiltelefonen, når du er på farten og der det ennå ikke er praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett.

Allikevel er 5G et dårligere alternativ til fiber. Det er nemlig ingen bredbåndsløsninger som slår fiber på hastighet, stabilitet og sikkerhet. Og slik vil det være i all uoverskuelig framtid.