Tilbake til forsiden

Pådriver for nye muligheter

Hver dag leverer vi samfunnskritisk infrastruktur og tjenester til to millioner mennesker. Eidsiva er et energi- og telekomkonsern, og vi sørger for at Innlandet, Akershus, Østfold og Oslo er på - gjennom lys i lampa, varme og internett.

Vi er på

Siden 1894 har vi elektrifisert og utviklet samfunnet. I 2024 er vi nærmere 1300 mennesker som jobber for å sørge for at samfunnet og du er .

Eidsiva-konsernet består av Elvia, Eidsiva Vekst, Eidsiva Bioenergi, Eidsiva Bredbånd og morselskapet Eidsiva Energi.  

Barn med blomster foran solcellepanel

Selskapene i Eidsiva-konsernet

Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd kobler nye kunder til fibernettet, og har privatmarked på Innlandet og bedriftsmarked på Østlandet.

Les mer om Eidsiva Bredbånd

Elvia

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Akershus, Innlandet og Østfold har strøm i stikkontakten.

Les mer om Elvia

Eidsiva Bioenergi

Norges tredje største leverandør av fjernvarme. Vi har fjernvarmeanlegg i ni byer i Innlandet og Akershus.

Les mer om Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Vekst

Vi har en sentral posisjon i utviklingen av samfunnet. For oss innebærer dette å ta en aktiv rolle i å finne løsninger på klimautfordringene verden står overfor. 

Et barn står midt på en jorde fylt med rosa blomster

I tillegg til våre forretningsområder har vi andre eierskap innen fornybar energi og virksomhet som er tilknyttet energi- og telekombransjen. 

Vannkraftverk
Hunderfossen

Mental Helse Ungdom

Mental Helse ungdom jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

To kvinnelige kollegaer i samtale utendørs

Gaming

Vi mener det er på tide at vi anerkjenner ferdighetene de unge har, og samtidig bidrar til å utvikle gode rammer i digitale miljøer.

Relevant innhold til digital inkludering

Kvinner, energi og teknologi

Energibransjen må speile samfunnet vi leverer livsviktige tjenester til hver dag.

Fire kvinner i verneutstyr på byggeplass