Om Eidsiva

Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. Eidsivas visjon er å være en drivkraft for Innlandet.

Eidsiva har rundt 1000 ansatte og omsetter for omtrent 4 milliarder kroner i året. Årlig produserer vi ca. 3,4 TWh vannkraft og drifter 22 000 kilometer med strømnett i Innlandet. Eidsiva er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og 27 kommuner i begge fylker.

Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen.

Som den største aktøren innen produksjon, overføring og salg av fornybar energi og bredbånd i Hedmark og Oppland, er Eidsivas visjon å være en drivkraft for Innlandet.

Konsernledelsen

Portrett av Øistein Andresen

Øistein Andresen

Konsernsjef i Eidsiva Energi AS

Portrett av Oddleiv Sæle

Oddleiv Sæle

Produksjonsdirektør

Portrett av John Marius Lynne

John Marius Lynne

Direktør i Eidsiva Nett AS

Portrett av Maren Kyllingstad

Maren Kyllingstad

Direktør i Eidsiva Marked AS

Portrett av Leif Henning Asla

Leif Henning Asla

Økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi AS

Portrett av Marit Torgersen

Marit Torgersen

Direktør konsernstab i Eidsiva Energi AS

Portrett av Trond Skjellerud

Trond Skjellerud

Direktør i Eidsiva bredbånd AS

Styret i Eidsiva Energi AS

Øystein Løseth

Styreleder

Reidar Åsgård

Nestleder

Sigmund Thue

Styremedlem

Monica Haugan

Styremedlem

Silvija Seres

Styremedlem

Kari Andreassen

Styremedlem

Arild Haugstad

Ansattvalgt

Martin Lutnæs

Ansattvalgt

Sylvia Brustad

Varamedlem

Audun Løhre

Varamedlem

Vera Skjørli Hestnæs

Varamedlem

Eiere

Hedmark og Oppland fylkeskommune og 27 kommuner i Innlandet eier Eidsiva Energi AS. Eierne gir konsernet en unik mulighet til å tenke langsiktig innenfor utbygging av fornybar energi, infrastruktur og innovasjon.

Eidskog Eidskog 0,027 %

Elverum Elverum 1,25 %

Engerdal Engerdal 1,035 %

Gausdal* Gausdal* 3,78 %

Gjøvik Gjøvik 3,271 %

Grue Grue 0,026 %

Hamar* Hamar* 21,802 %

Hedmark fylkeskommune* Hedmark fylkeskommune* 21,802 %

Kongsvinger Kongsvinger 0,052 %

Lesja Lesja 0,057 %

Lillehammer* Lillehammer* 12,77 %

Løten Løten 1,927 %

Nord-Fron Nord-Fron 0,931 %

Nord-Odal Nord-Odal 0,338 %

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune 9,271 %

Ringebu Ringebu 0,759 %

Ringsaker Ringsaker 14,642 %

Skjåk Skjåk 0,023 %

Stor-Elvdal Stor-Elvdal 0,594 %

Sør-Odal Sør-Odal 0,026 %

Trysil Trysil 1,187 %

Vang Vang 0,073 %

Vestre Slidre Vestre Slidre 0,306 %

Våler Våler 0,026 %

Østre Toten Østre Toten 1,775 %

Øyer Øyer 0,703 %

Øystre Slidre Øystre Slidre 0,325 %

Åsnes Åsnes 0,028 %

Åmot Åmot 1,189 %

* Flere av Eidsivas eiere har plassert sine aksjer i egne eierskap.
I 2017 avholdes eiermøter 4. april og 15. november.

Presse- og mediekontakter

Nils Kristian Myhre

Kommunikasjonssjef

Ragnhild Børresen Abrante

Kommunikasjonsansvarlig Nett og Produksjon

Lars Bjelvin

Merkevareansvarlig konsern, kommunikasjonsansvarlig Bioenergi, Marked, vind og bredbånd

Selskapene

Regional utvikling

Eidsiva og selskapets eiere er opptatt av å bidra til regional utvikling. Dette skjer først og fremst gjennom utøvelse av vår kjernevirksomhet.

Gjennom flere tiår har Eidsiva og selskapets forløpere bidratt til regional utvikling gjennom elektrifisering av Innlandet. I dag er stabil strømforsyning en selvfølge, men fortsatt gjør Eidsiva store investeringer hvert eneste år for å opprettholde produksjonsevne og leveringssikkerhet.

Bredbåndsutbygging er et annet godt eksempel. Tilgangen på høyhastighets bredbånd blir stadig viktigere, og har aldri vært mer etterspurt enn nå. Eidsiva satser derfor videre på utbygging av fiber i Innlandet for å bedre bokvaliteten.

Annen regional utvikling de neste årene er store utbygginger som Raskiftet vindkraftverk og Nedre Otta kraftverk, som vil ha store ringvirkninger i regionen.

Forskning, utdanning og næringsutvikling

Eidsiva bidrar også til regional utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten.

6,5 millioner brukes årlig til kompetanse, innovasjon og næringsutvikling. Ett av tiltakene er å bidra til å trekke ledende kompetanse og ny næringsvirksomhet til Innlandet. Kompetansebygging og rekruttering er avgjørende for virksomhetene i regionen, og dette gjør Eidsiva blant annet gjennom et samarbeid med Center for Cyber and Information Security (CCIS). Eidsiva har vært pådriver og partner for etableringen.

Eidsiva er også deltaker i Norges første regionale trainee-program. Dette er et samarbeidsprosjekt som ble etablert i 1999 mellom noen av de største næringsaktørene i Hedmark og Oppland.

Kunnskap og oppmerksomhet rundt temaet energi fremmes i tillegg gjennom samarbeidet med Vitensenteret Innlandet og Energisenteret på Hunderfossen.

Sponsorvirksomheten

Eidsiva bidrar til at Innlandet har et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv, og sponser er enn 200 lag og foreninger. Om lag 35 000 drakter i Innlandet er i full aktivitet med Eidsivas logo.

I tillegg til å bidra til at barn og unge har et godt lokalt aktivitetstilbud, er sponsorvirksomheten en stor og viktig markedsføringskanal for Eidsiva.

Gir tilbake

I 2016 utarbeidet Varde Hartmark et samfunnsregnskap på bakgrunn av tall fra 2015. Det viser hvordan Eidsivas verdiskapning gir ringvirkninger regionalt og nasjonalt.

Eidsiva bidrar til offentlig velferd i Innlandet i form av skatter og avgifter på rundt en halv milliard kroner. I tillegg kjøper konsernet tjenester lokalt for i overkant av 600 millioner kroner.