Om Eidsiva

Som et stort energi- og infrastrukturselskap er vi i Eidsiva bevisst vår samfunnsrolle. Vi arbeider aktivt for å være en virksomhet som skaper verdier for samfunnet og er en god arbeidsplass for våre medarbeidere. Eidsiva skal også gi trygg og ansvarlig avkastning til eierne.

I over hundre år har Eidsiva, og selskapets forløpere, bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet. Først og fremst gjennom utøvelse av vår kjernevirksomhet. I tillegg gjøres store investeringer hvert år for å sikre tilgangen til fornybar energi.

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Eidsivas mål er derfor hele tiden å leve opp til visjonen «drivkraft for nye muligheter» og skape verdi for våre kunder gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger.

Eidsivas markedsområde dekker etter fusjonen med Hafslund E-CO store deler av Sør-Norge, og Eidsiva er et av Norges største energi- og infrastrukturselskap.

Selskapene

Drivkraft for nye muligheter

Drivkraft for nye muligheter

Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strøm og fiber, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Nettselskapet Elvia tar en tydelig posisjon som Norges største nettselskap. Elvia jobber for sikker strømforsyning til to millioner mennesker i Innlandet, Oslo og Viken. Elvia skal jobbe mot å være et fremtidsrettet selskap som tar i bruk ny teknologi for å kunne levere løsninger kundene både ønsker og vil sette pris på.

Med sin visjon «bredbånd til hele folket» skal Eidsiva Bredbånd jobbe videre med fiberutbygging, og fokus på lønnsom vekst. I tillegg fortsetter arbeidet med utvikling av nye produkter og tjenester.

Eidsiva Bioenergi har som mål å levere 500GWh fjernvarme i 2025. Eidsiva Bioenergi er ledende på biovarme og biokraft. Fjernvarmen som produseres bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet, og har erstattet store mengder fossil oppvarming.

Samfunn

Samfunn

Eidsiva bidrar også til samfunnsutvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten.

Forskning, utdanning og næringsutvikling

6,5 millioner brukes årlig til kompetanse, innovasjon og næringsutvikling. Ett av tiltakene er å bidra til å trekke ledende kompetanse og ny næringsvirksomhet til Innlandet. Kompetansebygging og rekruttering er avgjørende for virksomhetene i regionen, og dette gjør Eidsiva blant annet gjennom et samarbeid med Center for Cyber and Information Security (CCIS). Eidsiva har vært pådriver og partner for etableringen.

Eidsiva er også deltaker i trainee-programmet Trainee Innlandet. Dette er et samarbeidsprosjekt som ble etablert i 1999 mellom noen av de største næringsaktørene i Innlandet.

Kunnskap og oppmerksomhet rundt temaet energi fremmes i tillegg gjennom samarbeidet med Energisenteret på Hunderfossen.

Sponsorvirksomheten

Eidsiva sponset i 2019 om lag 200 lag og foreninger, og selskapet er profilert på 38 000 drakter. Sponsorvirksomheten er et samarbeid med et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv. 

Utvidet ledergruppe

Styret i Eidsiva Energi AS

Nøkkeltall

  • 1200 ansatte
  • Omsetter for 7,5 milliarder i året
  • Drifter 66 000 kilometer med strømnett
  • 900 000 nettkunder.
  • 75 000 fiber- og bredbåndskunder.
  • Norges tredje største fjernvarmeprodusent.

Eiere

Oslo kommune via Hafslund E-CO Oslo kommune via Hafslund E-CO 50 %

Innlandet Energi Holding Innlandet Energi Holding 49,4057 %

Åmot kommune Åmot kommune 0,5943 %

Presse- og mediekontakter

Fremhevede saker