Sørger for at samfunnet og du er på | Eidsiva
Om Eidsiva

1200 ansatte og tre virksomhetsområder i ett konsern, med et felles samfunnsoppdrag; utvikle infrastruktur til det beste for samfunnet. Vi er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, og leverer samfunnsviktige tjenester til nær én million egne kunder på Østlandet.

Siden 1894 har vi bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet. Eidsivas forgjengere var der da jernbanen kom til Lillehammer, og vi sørget for gatebelysning i Hamar rundt forrige århundreskifte. I dag sørger vi for at samfunnet og du er på gjennom våre selskap innen strømnett, bredbånd og fjernvarme.

Vårt hovedkontor er i Hamar, og vi har oppmøtesteder flere steder på Østlandet. 

Eidsiva Energi AS

Eidsiva er organisert som et konsern med Eidsiva Energi AS som morselskap. Eidsiva-konsernet har tre virksomhetsområder; strømnett, bredbånd og fjernvarme. 

Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som HMS, HR, finans og økonomi, regnskap og  kommunikasjon. 

Strømnett

Vår nettvirksomhet drives av Elvia, som bygger, drifter og vedlikeholder nettet. Strømnettet har en utstrekning på 66 000 kilometer, det tilsvarer halvannen gang rundt ekvator.

I tillegg til at 2 millioner mennesker i 52 kommuner får strøm fra nettvirksomheten, jobber Elvia mot en fullelektrisk fremtid og er en viktig driver i det grønne skiftet.

Bredbånd

Bredbåndsvirksomheten bygger, selger og drifter høyhastighets bredbånd – fiber – til privatkunder og bedriftsmarkedet i Innlandet. En viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og arbeide i regionen er at det er best mulig tilgang til bredbåndstjenester, derfor sikter Eidsiva Bredbånd mot 100% dekning i Innlandet.

Bioenergi

Vår bioenergivirksomhet er Norges tredje største leverandør av fjernvarme. Satsingen på fjernvarme er en god samfunnsinvestering, fjernvarmenettet bidrar til økt elektrifisering gjennom å avlaste strømnettet og er bærekraftig med det faktum at allerede eksisterende ressurser blir brukt til å skape energi.