Om Eidsiva

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Eidsiva har rundt 1200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i året. Eidsiva drifter 66 000 kilometer med strømnett. Eidsiva har i tillegg ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 400 GWh per år.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune.

Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Eidsivas visjon å være en drivkraft for nye muligheter.

Konsernledelsen

Portrett av Øistein Andresen

Øistein Andresen

Konsernsjef i Eidsiva Energi AS

Portrett av Kristin Lian

Kristin Lian

Direktør i Elvia AS

Portrett av Leif Henning Asla

Leif Henning Asla

Økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi AS

Portrett av Trond Skjellerud

Trond Skjellerud

Direktør i Eidsiva bredbånd AS

Portrett av Petter Myrvold

Petter Myrvold

Direktør konsernutvikling i Eidsiva Energi AS

Portrett av Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Direktør for kommunikasjon og samfunn i Eidsiva Energi AS

Portrett av Ola Børke

Ola Børke

Direktør i Eidsiva Bioenergi AS

Styret i Eidsiva Energi AS

Pål Egil Rønn

Styreleder

Finn Bjørn Ruyter

Nestleder

Tomas Holmestad

Styremedlem

Monica Haugan

Styremedlem

Heidi Ulmo

Styremedlem

Toril Benum

Styremedlem

Martin Lutnæs

Ansattvalgt

Alf Inge Tunheim

Ansattvalgt

Per Luneborg

Ansattvalgt

John Renngård

Ansattvalgt

Eiere

Eidsiva Energi AS eies av Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS, Innlandet Energi Holding og Åmot kommune.

Oslo kommune Oslo kommune 50 %

Innlandet Energi Holding Innlandet Energi Holding 49,4055 %

Åmot kommune Åmot kommune 0,5945 %

 

Presse- og mediekontakter

Selskapene

Regional utvikling

Eidsiva og selskapets eiere er opptatt av å bidra til regional utvikling. Dette skjer først og fremst gjennom utøvelse av vår kjernevirksomhet.

Gjennom flere tiår har Eidsiva og selskapets forløpere bidratt til regional utvikling gjennom elektrifisering av Innlandet. I dag er stabil strømforsyning en selvfølge, men fortsatt gjør Eidsiva store investeringer hvert eneste år for å opprettholde produksjonsevne og leveringssikkerhet.

Bredbåndsutbygging er et annet godt eksempel. Tilgangen på høyhastighets bredbånd blir stadig viktigere, og har aldri vært mer etterspurt enn nå. Eidsiva satser derfor videre på utbygging av fiber i Innlandet for å bedre bokvaliteten.

Annen regional utvikling de neste årene er store utbygginger som Raskiftet vindkraftverk og Nedre Otta kraftverk, som vil ha store ringvirkninger i regionen.

Forskning, utdanning og næringsutvikling

Eidsiva bidrar også til regional utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten.

6,5 millioner brukes årlig til kompetanse, innovasjon og næringsutvikling. Ett av tiltakene er å bidra til å trekke ledende kompetanse og ny næringsvirksomhet til Innlandet. Kompetansebygging og rekruttering er avgjørende for virksomhetene i regionen, og dette gjør Eidsiva blant annet gjennom et samarbeid med Center for Cyber and Information Security (CCIS). Eidsiva har vært pådriver og partner for etableringen.

Eidsiva er også deltaker i Norges første regionale trainee-program. Dette er et samarbeidsprosjekt som ble etablert i 1999 mellom noen av de største næringsaktørene i Hedmark og Oppland.

Kunnskap og oppmerksomhet rundt temaet energi fremmes i tillegg gjennom samarbeidet med Vitensenteret Innlandet og Energisenteret på Hunderfossen.

Sponsorvirksomheten

Eidsiva bidrar til at Innlandet har et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv, og sponser er enn 200 lag og foreninger. Om lag 38 000 drakter i Innlandet er i full aktivitet med Eidsivas logo.

I tillegg til å bidra til at barn og unge har et godt lokalt aktivitetstilbud, er sponsorvirksomheten en stor og viktig markedsføringskanal for Eidsiva.

Gir tilbake

I 2016 utarbeidet Varde Hartmark et samfunnsregnskap på bakgrunn av tall fra 2015. Det viser hvordan Eidsivas verdiskapning gir ringvirkninger regionalt og nasjonalt.

Eidsiva bidrar til offentlig velferd i Innlandet i form av skatter og avgifter på rundt en halv milliard kroner. I tillegg kjøper konsernet tjenester lokalt for i overkant av 600 millioner kroner.

Årsrapporter

Årsrapport 2019