Tilbake til forsiden

Forskning, utdanning og næringsutvikling

Utvikling av ny teknologi og et mer digitalt samfunn, har ført til store endringer for bedrifter som driver med infrastruktur.

Sentralt i bransjen står fokuset og forventningene om fornybar energi, og høye miljøkrav. Dette er naturlig, da fornybar energi spiller en sentral rolle i løsningen om å oppnå verdens klimamål.

Som en del av vårt samfunnsansvar bidrar Eidsiva til utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten. Dette innebærer investering i kompetanse, innovasjon og næringsutvikling, som igjen  er avgjørende for videre utvikling av ny teknologi, grønne løsninger og kritisk infrastruktur.

Center for Cyber and Information Security
Center for Cyber and Information Security er et nasjonalt senter for utdanning, forskning og informasjonssikkerhet.

Flere partnere, inkludert Eidsiva, har bidratt i etableringen av CCIS.
Gå til hjemmeside

Ungt Entreprenørskap i Viken, Oslo og Innlandet
Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 
Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i SMART-programmet for 4-7 klassinger. 
Gå til hjemmeside.

Trainee Innlandet
Eidsiva er deltaker i trainee- programmet Trainee Innlandet satser på ung arbeidskraft med høy kompetanse.

Gå til hjemmeside

Energisenteret på Hunderfossen

Energisenteret er et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi.