Tilbake til forsiden

Sponsing

Samfunnsansvaret vårt handler også om de små og store borgerne.

Barn som spiller fotball

Det handler om mestring og sosialisering. Glede og samhold. Jubel fra tribuner, gleden over en nyvasket drakt og følelsen av å høre til.

Vårt samfunnsansvar handler om å gi tilbake til det som betyr så mye for oss. Idrett, kultur, små og store lag og foreninger.

Om sponsorvirksomheten

  • Vi har omtrent 200 avtaler innen kultur, bredde- og toppidrett.
  • Profilert på 38 000 drakter. 
  • Samarbeid med et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv. 

Sponsorvirksomheten gir Eidsiva lokal synlighet og profilering, og er derfor en viktig markedsføringskanal. I tillegg ønsker vi at sponsorvirksomhet skal bidra til et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv i vårt område.
Vibeke Hoelseth, sponsoransvarlig i Eidsiva

Kriterier for sponsing 

  • Breddeavtaler inngås med lag og foreninger som har gjentagende aktiviteter for barn og unge gjennom sesongen/ året.
  • Fyrtårnavtaler velges ut fra kommersiell effekt i form av synlig profilering, sportslig- og kunstnerisk kvalitet, nettverksbygging og profesjonalitet i sponsoratet. 
  • Vi sponser ikke enkeltbegivenheter, fysiske anlegg eller drift, enkeltutøvere, aktiviteter som utelukkende er det offentliges ansvar eller kjøp av utstyr. 

 

Søk om sponsoravtale her

Tusen takk for din henvendelse! Skjemaet er nå sendt inn.