Tilbake til forsiden

Samfunn, mennesker og klima

Som et av Norges største energi- og telekomkonsern har vi betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen.

Vi er posisjonert i sentrum av energiomstillingen, og har et fantastisk utgangspunkt for å bidra til å løse fremtidens klimautfordringer gjennom å øke kapasiteten i nettet, utbygging av ny fornybar energi og digitale løsninger. Dette jobber vi målrettet og ambisiøst med! 

Vekst for grønne valg

Eidsiva skal bidra til elektrifisering og begrensing av klimaendringer. Dette gjør vi ved å øke årlig levering av fjernvarme til 500 GWh med en fornybarandel på minst 99% fra bioenergi, og konsernets CO2-utslipp skal reduseres med 60% innen utløpet av 2030 (2022 basisår). Vi har også som mål å være en ansvarlig samfunnsaktør og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. 

Energisentral

Ta vare på og utvikle folk

Vi skal bli en av landets mest attraktive arbeidsplasser og jobber for en bedriftskultur som er mangfoldig og utviklende. Eidsiva-konsernet ivaretar medarbeidere gjennom hele yrkeskarrieren, og sørger for at mennesker i vår leverandørkjede har anstendige vilkår og arbeidsforhold. I tillegg leverer vi samfunnskritisk infrastruktur med høy sikkerhet, kvalitet og oppetid.

 

Tre kollegaer i en samtale i kontorbygg

Pådriver for ansvarlig samarbeid

Vi spiller på lag med samfunnet og investerer i samarbeid med leverandører og lokale aktører for å bidra til positiv samfunnsendring. Ansvarlig leverandørpraksis og påvirkning av rammebetingelser er en del av vårt samfunnsoppdrag. I tillegg skal vi være en aktiv deltaker i offentlige ordskifte, og lokal samfunnsbygger i våre kommuner.

Tre personer i en samtale foran gravemaskin

Vi støtter oss på 
FNs bærekraftmål 
Regjeringens klimaplan 

Eidsiva jobber aktivt for en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling.
Les mer om åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering i Eidsiva her.

Elisabeth Krokeide

Elisabeth Krokeide

IR og Bærekraftansvarlig