Tilbake til forsiden

Åpenhetsloven

Eidsiva jobber aktivt for en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling.

Eidsiva skal være åpne om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss, og gjennomføre jevnlige aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi ikke bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette gjelder for egen virksomhet, og alle våre leverandører og deres verdikjede.

Aktsomhetsvurderinger

Bærekraft er en integrert del av Eidsivas selskapsstrategi. Vi har et ansvar overfor alle som jobber hos oss, for oss og med oss. Ett av konsernets fokusområder er vårt ansvar som ansvarlig leverandørutfordrer, som blant annet innebærer å følge opp rutiner og drive mer bærekraftig samarbeid med leverandørene.

Se Eidsivas redegjørelse for aktsomhetsvurderinger her

Krav til leverandører

Eidsiva jobber kontinuerlig for en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi forventer at våre leverandører også legger dette til grunn for egen virksomhet og verdikjede og vi stiller derfor krav til dette.

Prosessen rundt aktsomhetsvurderinger er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». Det foregår ved at vi i første omgang vil se på informasjonen vi allerede har om våre leverandører, og eventuelt innhente ytterligere informasjon om vi skulle trenge det. Kartleggingen vil basere seg på informasjon om risiko knyttet til bransje og geografi, og kjente risikoer Eidsiva har møtt på tidligere eller sannsynligvis vil møte på.

Ut ifra den overordnede risikoanalysen vil vi se på de leverandørene hvor risikoen er antatt høyest og gjøre en mer detaljert risikovurdering deretter. Ved å se på funnene opp mot dokumentasjonen og kunnskapen vi har om disse leverandørene, vil vi kunne få en viss forståelse for hvor det kan være risiko for negativ påvirkning på mennesker og miljø.

Les mer om våre krav til leverandører her