For leverandører | Eidsiva )
For leverandører

For leverandører til Eidsiva

Alle som ønsker å bli leverandør for Eidsiva bør registrere seg i Achilles UNCE (Tidligere Sellicha)

Achilles UNCE er en godkjent ordning utviklet for energibransjen, og vi bruker Achilles UNCE til å prekvalifisere tilbydere i de fleste anskaffelser.

Er dere allerede leverandør for oss?
Alle eksisterende leverandører hos Eidsiva skal lese og gjøre seg kjent med våre leverandørkrav. 

Fakturaadresser

Vi foretrekker at fakturaer sendes per EHF. Dersom leverandøren ikke benytter EHF, kan elektronisk faktura sendes på e-post til regnskap.faktura@eidsivaenergi.no. Dette gjelder for alle Eidsivas selskaper. 

Alle fakturaer skal merkes med:

  • Kontaktperson
  • Femsifret ressursnummer (hvis tilgjengelig)
  • Avtale/avrop/bestillingsnummer

Grunnleggende krav ved anskaffelser

Eidsiva skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen og påse at det ikke er forskjellsbehandling mellom leverandører.

Våre grunnleggende krav ved anskaffelser: 

  • Anskaffelser skal være basert på konkurranse.
  • Hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og prinsippet om proporsjonalitet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive kriterier.

Elvia AS og Eidsiva Bioenergi AS er underlagt Lov om Offentlige Anskaffelser og Forskrift om innkjøpsregler i Forsyningssektorene (FF).

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Eidsiva Energi AS med datterselskaper er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre forretninger. Vi har over flere år jobbet bevist med dette gjennom hele verdikjeden sammen med våre ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

Eidsiva Energi AS med datterselskaper skal bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger på flere plan, og utfører jevnlig risikoanalyser, leverandørrevisjoner, har systemkrav til både for oss selv og for våre leverandører samt krav til oppfyllelse av våre etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører.

Krav til leverandører om etikk og bærekraft

Avtalevilkår bestemmes ut fra hva som skal anskaffes

Avtalevilkår vurderes i forhold til type kjøp og kompleksitet - og må tilpasses den enkelte anskaffelsen. I Eidsiva bruker vi i hovedsak ”Standardvilkår for kjøp i Eidsiva Energi” eller de norske standardiserte avtalevilkårene KOLEMO, KOLEmini, Statens Standard Avtaler (SSA) og NS standarder.