Fjernvarme

Komfortabelt, forutsigbart og miljøvennlig.

Et fjernvarmeanlegg utnytter energi som eller ville gått tapt og gjør dette om til fornybar energi, som kan varme opp boligen din.

Fjernvarme kan utvinnes fra avfall, treflis, pellets og spillvarme fra industrien. Det vil gi deg en forutsigbar og miljøvennlig oppvarming.

Kan jeg få
fjernvarme?

Illustrasjon av utbygging
1

Frem til boligen

Vi må ha bygget infrastruktur i ditt område. Vi jobber kontinuerlig med å kunne frakte fjernvarme hjem til flest mulig. Vi har bygd ut på følgende steder; Brumunddal, Flisa, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lena, Lillehammer, Moelv og Trysil.

Illustrasjon av bolig
2

Inne i din bolig

Du må ha installert vannbåren infrastruktur som radiatorer eller gulvvarme for å kunne dra nytte av fjernvarme.

Interessert?

Hvordan fungerer det?

Se video om hvordan boligen din kan varmes opp av søppel.

Kunngjøringer

Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør:
Utvidelse av fjernvarmekonsesjon på Gjøvik

Eidsiva Bioenergi AS har søkt NVE om utvidelse av konsesjonsområdet og etablering av en varmesentral på Rambekk renseanlegg.

Dokumenter om saken er lagt til offentlig gjennomsyn i Gjøvik kommune og er tilgjengelig på www.nve.no/fjernvarme under punktet På høring. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte NVE v/Jørgen Bølling på tlf. 22 95 98 54 eller e-post: jboe@nve.no.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller elektronisk til nve@nve.no innen 12. april 2017.

Kontakt oss

Feilmelding ved strømbrudd (24t)

Varsling av feil ved strømnettet eller strømbrudd: 800 87 111.

Generelle henvendelser om fjernvarme

For generelle spørsmål om bioenergi og fjernvarme, ta kontakt med Eidsiva Bioenergi på e-post bioenergi@eidsivaenergi.no

Vakttelefon for fjernvarme

Feil ved fjernvarmeanlegg, kundesentral og varmemåler meldes til lokal vakttelefon:

Vakttelefon drift 24t Brumunddal 481 15 500

Vakttelefon drift 24t Moelv481 15 500

Vakttelefon drift 24t Hamar481 15 500

Vakttelefon drift 24t Lena995 21 896

Vakttelefon drift 24t Gjøvik959 81 597

Vakttelefon drift 24t Kongsvinger959 81 293

Vakttelefon drift 24t Trysil906 57 624

Vakttelefon drift 24t Lillehammer959 81 627

Vakttelefon drift 24t Elverum948 71 124

Vakttelefon drift 24t Flisa 959 81 293