Fjernvarme

Komfortabelt, forutsigbart og miljøvennlig.

Et fjernvarmeanlegg utnytter energi som ellers ville gått tapt og gjør dette om til fornybar energi, som kan varme opp boligen din.
Fjernvarme kan utvinnes fra avfall, treflis, pellets og spillvarme fra industrien. Det vil gi deg en forutsigbar og miljøvennlig oppvarming.

Det grønne gullet

Kan jeg få
fjernvarme?

Illustrasjon av utbygging
1

Frem til boligen

Vi må ha bygget infrastruktur i ditt område. Vi jobber kontinuerlig med å kunne frakte fjernvarme hjem til flest mulig. Vi har bygd ut på følgende steder; Brumunddal, Flisa, Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lena, Lillehammer, Moelv og Trysil.

Illustrasjon av bolig
2

Inne i din bolig

Du må ha installert vannbåren infrastruktur som radiatorer eller gulvvarme for å kunne dra nytte av fjernvarme.

Hvordan fungerer det?

Se video om hvordan boligen din kan varmes opp av søppel.

Energikilder

Energikilder

Les mer om Eidsiva Bioenergis energikilder og se den historiske utviklingen på  fjernkontrollen.no

 

Restavfall – bare søppel, eller råstoff til ny energi?

Det utvikles og produseres ny teknologi som har til hensikt å være energibesparende, det er bra! Men Eidsiva understreker også nytten av å gjenvinne energien i produkter som allerede er laget. Vi er vant til å kildesortere for eksempel plast, matavfall, papir, glass og metall, papp og elektrisk avfall. Restavfallet er ikke «bare søppel», men inneholder energi. Eidsiva ønsker å øke bevisstheten på den viktige energiressursen restavfallet faktisk er. Elevene i 9. klasse på Furnes ungdomsskole fikk i oppdrag fra Eidsiva Bioenergi å lage en film eller presentasjon som forklarer hvorfor det er viktig å sortere avfall og hva som skjer med restavfallet etter at det er kastet i restavfallsbeholderen hjemme. Vinneren kan du se her:

Kontakt oss

Generelle henvendelser om fjernvarme

Vakttelefon for fjernvarme

Feil ved fjernvarmeanlegg, kundesentral og varmemåler meldes til lokal vakttelefon:

Vakttelefon drift 24t Brumunddal 481 15 500

Vakttelefon drift 24t Moelv959 81 627

Vakttelefon drift 24t Hamar481 15 500

Vakttelefon drift 24t Lena995 21 896

Vakttelefon drift 24t Gjøvik959 81 597

Vakttelefon drift 24t Kongsvinger959 81 293

Vakttelefon drift 24t Trysil906 57 624

Vakttelefon drift 24t Lillehammer959 81 627

Vakttelefon drift 24t Elverum948 71 124

Vakttelefon drift 24t Flisa 959 81 293