Tilbake til forsiden

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er varmt vann som fraktes i rør i bakken og har en rekke bruksområder innenfor oppvarming. Fjernvarme bidrar til å avlaste strømnettet er på for en grønn fremtid!

Hvorfor velge fjernvarme?

Ved å bruke fjernvarme kan vi halvere strømforbruket i byene, avlaste strømnettet og skape en grønnere hverdag. 

Fjernvarmeproduksjon

I tusenvis av år har mennesket brukt energien fra brennbart materiale til oppvarming, matlaging og belysning.

I dag bruker vi det samme prinsippet, men på en litt annen og veldig smart måte.

Vi tar det som ingen vil ha - avfall - og bruker det til å lage noe som alle vil ha: varme og strøm. 

Våre energisentraler produserer fjernvarme basert på lokal biomasse, og utnytter overskuddsenergi som ellers ville gått tapt. 

Flamme på rist
  • Eidsiva Bioenergi

    er Norges største leverandør av bioenergi og bidrar med en CO2-besparelse på 52 000 tonn i året

Avfallsforbrenning med energigjenvinning:

  • Sikrer destruksjon av miljøgifter
  • Reduserer klimautslipp fra deponering
  • Bidrar til fornybar energiproduksjon
  • Reduserer fossil varme- og strømproduksjon
Grabb med søppel