Tilbake til forsiden

Fjernvarmepris

Med fjernvarme er du garantert at oppvarmingskostnadene aldri blir høyere enn med elektrisk oppvarming.

Sjekk spotpris på Nord Pool her

Våre tariffer tar utgangspunkt i spotpris. Du må endre valuta til NOK og velge område Oslo. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Til Nord Pool

Prismodell

1. oktober 2022 innførte fjernvarmeselskapet i Eidsiva en ny prismodell med rabattsats på Nord Pool spot-elementet. Endringene medfører at jo mer strømprisen stiger, desto mer vil rabattsatsen øke.

Rabattintervall på Nord Pool spot (NO1) gjennomsnitts månedspris*:

Nord Pool spot: Rabattsats:
0-70 øre 10 %
70-90 øre 30 %
90-336 øre 50 %
336 øre (tak) -

* Rabattintervallet avregnes av Nord Pool spot gjennomsnitts månedspris, uavhengig om din Nord Pool spot-pris er vektet (time-for-time) eller gjennomsnitts månedspris. 

Vårt pristak på Nord Pool spot medfører at du aldri må betale mer enn kr 2,00/kWh ekskl. mva. på dette elementet.

Grunnpris fjernvarme, inkludert offentlige avgifter, kommer i tillegg og utgjør ca. 50 øre/kWh basert på dagens satser. Se alle elementene i fjernvarmeprisen i våre tariffer

Rabattsatsen gjelder ikke de som har fjernvarme som beredskap, spisslast eller midlertidige elkjeler.  

Fjernvarmepris

Prisen for fjernvarme i Norge er regulert gjennom energiloven. Det gir en garanti for at oppvarmingskostnadene aldri blir høyere enn prisen på elektrisk oppvarming. 

Er du kunde hos Eidsiva Bioenergi sikrer vi deg gunstig priset energi produsert av lokal overskuddsenergi. Dette er bra for både for deg og lokalsamfunnet. 

Prisingen av strøm og fjernvarme er litt mer komplisert. Prisen på energi varierer etter hvor stort forbruk du som kunde har, hvor i landet du er og om fjernvarme dekker hele varmebehovet i bygget.

Familiebilder tilknyttet forretning

Senker prisene for fjernvarmekundene

- Bioenergi er en miljøvennlig, kortreist og sikker energikilde. Dette mener vi bør reflekteres i prisen til både husholdnings- og næringskunder. De høye strømprisene gjør at fjernvarmeprisen blir urimelig høy. Derfor introduserer vi nå nye rabattsatser og et pristak, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Marit Storvik. 

Les om vår prismodell