Tilbake til forsiden
Føtter med ullsokker som varmer seg på radiator

Senker prisene for fjernvarmekundene

1. oktober innfører Eidsiva Bioenergi nye rabattsatser og pristak for sine fjernvarmekunder.

Publisert: 29.09.2022

-Bioenergi er en miljøvennlig, kortreist og sikker energikilde. Dette mener vi bør reflekteres i prisen til både husholdnings- og næringskunder. De høye strømprisene gjør at fjernvarmeprisen blir urimelig høy. Derfor introduserer vi nå nye rabattsatser og et pristak, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Marit Storvik. 

Endringene vil primært gjelde næringskundene hos Eidsiva Bioenergi. Selskapet innførte 22. desember 2021 en kompensasjonsordning for sine privatkunder. Den nye prismodellen som nå innføres gir også Eidsiva Bioenergis privatkunder en ytterligere rabatt.

-Fornybar fjernvarme basert på lokale ressurser, skal over tid være det beste og rimeligste alternativet for våre kunder. Eidsiva Bioenergi innfører nå en prismodell som sikrer konkurransekraften til fjernvarme over tid, sier Storvik.  

Prisingen av fjernvarme er regulert i energiloven for å sikre at fjernvarmeprisen ikke skal være dyrere enn strøm over tid. Derfor har fjernvarmeprisen vært knyttet opp mot strømprisen.

-Våre fjernvarmekunder er i en spesiell prissituasjon som er knyttet mot strømprisen på Østlandet.  Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vi utelukker ikke flere justeringer om situasjonen endrer seg, sier Storvik. 

Eidsiva Bioenergis nye prismodell går fra 1. oktober lengre enn regjeringens strømstøtte til næringslivet. Den nye modellen medfører at jo høyere strømprisen stiger, desto mer vil rabattsatsen øke - og dermed også prisdifferansen mot strøm. Prismodellen gjelder alle kunder, uavhengig av forbruk. 

Endringen gjelder ikke de som har fjernvarme som beredskap/spisslast eller midlertidige elkjeler.