Tilbake til forsiden

129 år som samfunnsbygger

Siden 1894 har vi bidratt til elektrifisering og utvikling av samfunnet.

Eidsiva-konsernet leverer strøm, fiber og fjernvarme i Innlandet, Viken og Oslo. Vårt samfunnsoppdrag er å være driver for utvikling av infrastruktur og tjenester til det beste for samfunn, mennesker og klima. Dette er like viktig for den daglige kritiske infrastrukturen, som for fremtiden vi tror på. 

Eidsivas forgjengere var der da jernbanen kom til Lillehammer, og vi sørget for gatebelysning i Hamar rundt forrige århundreskifte. 

Vi kan ikke tenke oss en hverdag hvor vi ikke er på, derfor jobber vi aktivt for å sikre dette også i fremtiden.