Tilbake til forsiden

Eidsivas historie

Eidsivas historie strekker seg tilbake helt til elektrisitetsproduksjonens spede begynnelse på slutten av 1800-tallet.

De første små lysverkene i Mjøsdistriktet var satt i drift i slutten av 1880-årene. Toten Cellulose var i gang allerede i 1886, og Lillehammer Dampsag og Høvleri og brukseier Gunnar Ruuds mekaniske verksted i Brumunddal året etter. 

Som det tredje elverket i Norge ble Lillehammers første kraftanlegg satt i drift i Helvedesfossen i Mesnaelven 17. oktober 1894. Samme dag stiftes det kommunalt eide Lillehammer Elverk.  Lengre sør blir Moelv Kraftverk bygd i 1907 for Moelven Cellulosefabrikk.

I 1913 opprettes Hamar, Vang og Furnes kommunale Kraftselskap (HVF). Kontoret lå i Vangsvegen 43 i Hamar, hvor selskapet hadde en gassgenerator som sørget for gatebelysning. I 1917 opprettes Ringsaker og Nes kraftanlæg av bygdealmenningene.

Fåberg Elektrisitetsverk innlemmes i Lillehammer Elverk i 1964. I 1978 ble AS Gausdal og Lillehammer Elverk sammenslått til Sør-Gudbrandsdal Elverk som senere fikk navnet Lillehammer og Gausdal Energiverk.

Hamar-regionen Energiverk (HrE) ble etablert 1. januar 1987. Selskapet var resultatet av en sammenslåing av Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap, Ringsaker og Nes Kraftanlæg og Løten Elektrisitetsverk.

Eidsiva Energi ble etablert i juli 2000 da Lillehammer og Gausdal Energiverk AS og Hamar-regionen Energiverk AS fusjonerte sine nett- og omsetningsvirksomheter til ett selskap.

I 2001 fusjonerte Eidsiva Energi og Hedmark Energi sin nett- og omsetningsvirksomhet under navnet Eidsiva Energi AS. I 2004 fusjonerte Eidsiva Energis eierselskaper alle sine aktiviteter til Eidsiva Energi Holding AS, noe som gjorde Eidsiva Energi til den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i både Hedmark og Oppland, nåværende Innlandet fylke.

I 2005 kjøpte Eidsiva Energi Holding AS aksjer i kraftselskapene Mjøskraft AS og Mjøskraft Strøm AS av Hafslund, og senere samme år vedtok generalforsamlingen i Eidsiva Energi at Eidsiva Energi Holding AS skulle hete Eidsiva Energi AS. Fra høsten 2006 ble virksomheten og de ansatte i Vannkraft Øst AS og Oppland Energi AS overført til datterselskapet Eidsiva Vannkraft, som ble opprettet som et driftsselskap for kraftverkene i Innlandet fylke.

13. november 2006 fikk Eidsiva Energi ni nye eiere da Oppland fylkeskommune og kommunene Lesja, Skjåk, Nord-Fron, Ringebu, Øyer, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre tegnet aksjer i selskapet. Eidsiva Energi har nå 27 eiere. Det er Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge fylker og kommunalt eide holdingselskaper.

Eidsiva Energi AS er i dag et energi- og telekomkonsern eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Hovedkontoret er i Hamar. Eidsiva drifter 66 000 kilometer med strømnett, og har over 75 000 fiber- og bredbåndskunder. Eidsiva er dessuten en stor produsent av fjernvarme, med en produksjon på cirka 400 GWh per år. Selskapet har også eierandeler i andre energiselskap.

Etter sammenslåingen av Eidsiva og Hafslund E-CO, som ble gjennomført 30. september 2019, ble Eidsiva 100 prosent eier av aksjene i Hafslund Nett. Deretter ble nettvirksomhetene i Eidsiva Nett og Hafslund Nett slått sammen til Elvia AS, som er Norges klart største nettselskap, med mer enn 900.000 kunder.